Zakończono śledztwo w sprawie zabójstwa w Korytowie – sprawa Prokuratury Rejonowej w Choszcznie.

Prokuratura Rejonowa w Choszcznie w dniu 30 czerwca 2017 r. skierowała do Sądu Okręgowego w Szczecinie wniosek o umorzenie postępowania karnego i zastosowanie środków zabezpieczających, wobec podejrzanego o dokonanie zabójstwa, do którego doszło w dniu 20 listopada 2016 r. w Korytowie.

Podejrzanemu Adrianowi R. zarzucono, że w godzinach wieczornych dnia 20 listopada 2016 r. w Korytowie, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia małoletniej pokrzywdzonej, mając zniesioną zdolność rozpoznania czynu i pokierowania swoim postępowaniem, zadał jej co najmniej osiem ciosów nożem, między innymi w obrębie klatki piersiowej, na skutek czego nastąpił zgon pokrzywdzonej, tj. o czyn z art. 148 § 1 kk w zw. z art. 31 § 1 kk.

W toku śledztwa zgromadzono obszerny materiał dowodowy, w tym między innymi uzyskano opinię biegłych z zakresu psychiatrii i psychologii. Z treści opinii biegłych lekarzy psychiatrów i psychologa wynika, że podejrzany z przyczyn chorobowych w chwili dokonania czynu był niepoczytalny.

Jednocześnie jak ustalono, podejrzany w momencie dokonania czynu nie znajdował się pod wpływem alkoholu, ani środków psychoaktywnych.

Biorąc pod uwagę poczynione w sprawie ustalenia co do stanu poczytalności podejrzanego, prokurator złożył do Sądu wniosek w trybie art. 324 § 1 kpk w zw. z art. 17 § 1 pkt 2 kpk i art. 31 § 1 kk, to znaczy wniosek o umorzenie wszczętego wobec podejrzanego postępowania, z uwagi na niepoczytalność sprawcy przestępstwa (art. 31 § 1 kk). Jednocześnie prokurator wniósł o zastosowanie wobec podejrzanego środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym (art. 93a § 1 pkt 4 kk, art. 93c pkt 1kk).