Tymczasowy areszt dla podejrzanych o przestępstwa korupcyjne popełnione na szkodę PKN ORLEN SA – sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie nadzoruje śledztwo między innymi w sprawie przyjmowania korzyści majątkowych w zamian za przekraczanie uprawnień i niedopełnienie obowiązków związanych z pełnieniem funkcji zarządzających, na szkodę PKN Orlen S.A., to jest o przestępstwa z art. 296a § 1 kk i inne.

Śledztwo w tej sprawie zostało powierzone do prowadzenia przez Wydział ds. Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Czytaj dalej Tymczasowy areszt dla podejrzanych o przestępstwa korupcyjne popełnione na szkodę PKN ORLEN SA – sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Podejrzany w sprawie korupcji w Elektrowni Szczecin ponownie w areszcie – skuteczne zażalenie prokuratora na decyzję Sądu Okręgowego w Szczecinie o uchyleniu tymczasowego aresztowania – sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

W dniu 26 lipca 2017 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie wydał postanowienie o przedłużeniu tymczasowego aresztowania wobec jednego z podejrzanych w sprawie związanej z korupcją w Elektrowni Szczecin – Waleriana F., z zastrzeżeniem, że środek ten ulegnie zmianie z chwilą złożenia poręczenia majątkowego w wysokości określonej przez Sąd. Z uwagi na fakt, że wpłacono określone przez Sąd poręczenie, podejrzany został zwolniony z aresztu. Jednocześnie prokurator złożył zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 26 lipca 2017 r.

W dniu 16 sierpnia 2017 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie uwzględnił zażalenie prokuratora, w całości podzielając wskazaną w nim argumentację i uznał, że podejrzany powinien w dalszym ciągu pozostawać w areszcie. Decyzja ta jest prawomocna.

Tymczasowy areszt dla podejrzanego o stosowanie przemocy w rodzinie – sprawa Prokuratury Rejonowej w Goleniowie.

Dnia 30 sierpnia 2017 r. na wniosek Prokuratora Rejonowego w Goleniowie, Sąd Rejonowy w Goleniowie zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 2 miesięcy wobec  Krystiana R. podejrzanego o dokonanie przestępstwa polegającego na tym, że:  w swoim miejscu zamieszkania znęcał się psychicznie i fizycznie nad żoną wyzywając ją wulgarnymi słowami oraz popychał ją i szarpał, a także w okresie od dnia 26 do dnia 27 sierpnia 2017 r. spowodował obrażenia ciała małoletniej córki na okres powyżej 7 dni tj. o czyny z art. 207 § 1 kk i art. 157 § 1 kk.

Czytaj dalej Tymczasowy areszt dla podejrzanego o stosowanie przemocy w rodzinie – sprawa Prokuratury Rejonowej w Goleniowie.

Podejrzany o posiadanie znacznej ilości narkotyków aresztowany na 3 miesiące – sprawa Prokuratury Rejonowej w Stargardzie.

Dnia 25 sierpnia 2017 r. na wniosek Prokuratury Rejonowej w Stargardzie Sąd Rejonowy w Stargardzie zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy wobec mężczyzny podejrzanego o posiadanie znacznej ilości amfetaminy o wadze 902 gramów oraz substancji psychotropowej w postaci MDAM o wadze 27,09 grama i środka odurzającego w postaci marihuany o wadze 2,112 grama  tj. o czyn z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Czytaj dalej Podejrzany o posiadanie znacznej ilości narkotyków aresztowany na 3 miesiące – sprawa Prokuratury Rejonowej w Stargardzie.

Akt oskarżenia przeciwko sprawcy rozboju – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo.

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Niebuszewo skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu Sebastianowi G., któremu zarzucono popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w dniu 15 marca 2017 r. w Szczecinie będąc uprzednio skazanym wyrokiem sądu za przestępstwo podobne popełnione w warunkach recydywy i odbyciu w okresie od 28 stycznia 2015 r. do dnia 7 grudnia 2016 r. kary łącznej w rozmiarze 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, po uprzednim użyciu przemocy polegającej na chwyceniu małoletniego pokrzywdzonego za ramię i jego przyciągnięciu do siebie, a nadto grożąc pokrzywdzonemu natychmiastowym użyciem przemocy i uszkodzeniem jego ciała, zabrał w celu przywłaszczenia telefon komórkowy marki Huawei o wartości 200 zł., to jest o przestępstwo z art. 280 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko sprawcy rozboju – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo.

Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o posiadanie znacznej ilości narkotyków – sprawa Prokuratury Rejonowej w Pyrzycach.

Prokuratura Rejonowa w Pyrzycach skierowała do Sądu Rejonowego w Stargardzie akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi S., podejrzanemu o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w dniu 16 maja 2017 r. na terenie jednej z miejscowości w gminie Pyrzyce działając wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii posiadał znaczną ilość substancji psychotropowych w postaci amfetaminy o łącznej wadze 76,647 grama oraz znaczną ilość środków odurzających w postaci marihuany o łącznej wadze 31,041 grama, to jest o przestępstwo z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o posiadanie znacznej ilości narkotyków – sprawa Prokuratury Rejonowej w Pyrzycach.

PO IV WOS 1111.11.2017 LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO TRZECIEGO ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W GOLENIOWIE

PO IV WOS 1111.11.2017

 

                W wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie drugiego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Goleniowie Komisja konkursowa ustaliła następującą listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu:

1.Dominika Tomaszewska
2.Artur Baran

Trzeci etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna – zostanie przeprowadzony w dniu 7 września 2017 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, o godz. 09:30.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja w szczególności oceni umiejętności dotyczące wykorzystania w praktyce wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy. Kandydat powinien zapoznać się z przepisami regulującymi podstawowe zasady organizacji i funkcjonowania prokuratury:

  1. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.
  2. Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury.
  3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 3 marca 2017 r.
    w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników
    i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.
  4. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.

Kandydaci proszeni są o zgłoszenie się w dniu konkursu, o wskazanej godzinie do gabinetu nr 129 wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.                                                  

Sekretarz Komisji
Sylwia Sokół

 

PO IV WOS 1111.11.2017 LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO TRZECIEGO ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PROKURATUR REJONOWYCH MAJĄCYCH SIEDZIBĘ W SZCZECINIE

PO IV WOS 1111.11.2017

                W wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie drugiego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w jednostkach organizacyjnych prokuratur rejonowych mających siedzibę w Szczecinie Komisja konkursowa ustaliła następującą listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu:

Czytaj dalej PO IV WOS 1111.11.2017 LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO TRZECIEGO ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PROKURATUR REJONOWYCH MAJĄCYCH SIEDZIBĘ W SZCZECINIE

Napad w Międzyzdrojach – sprawcy już w areszcie.

W dniu 24 sierpnia 2017 r. na wniosek prokuratora Rejonowego w Świnoujściu Sąd Rejonowy w Świnoujściu tymczasowo aresztował na okres 3 miesięcy dwóch osiemnastolatków podejrzanych o dokonanie napadu rabunkowego na właściciela sklepu w Międzyzdrojach.

Do zdarzenia doszło 21 sierpnia 2017 r., około godz. 13.45. Po napadzie napastnicy uciekli z miejsca zdarzenia. Na drodze ich ucieczki Policja zabezpieczyła należące do nich przedmioty w tym pistolet atrapę, przypominający wyglądem broń palną i nóż.

Czytaj dalej Napad w Międzyzdrojach – sprawcy już w areszcie.

PO VII WB 261.9.2017 na „Dostawa fabrycznie nowych, nie regenerowanych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących będących na wyposażeniu Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych”

PO VII WB 261.9.2017  na  „Dostawa fabrycznie nowych, nie regenerowanych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących będących na wyposażeniu Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych

1 . SIWZ

2. zał. 1 formularz ofertowy

2.1. zał. 1 formularz ofertowy

3. zał. 2 wykaz ilościowo-wartościowy

3.1. zał. 2 wykaz ilościowo-wartościowy

4. zał. 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

4.1. zał. 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5. zał. 4 – oświadczenie o spełnianiu warunków

5.1. zał. 4 – oświadczenie o spełnianiu warunków

6. zał. 5 – wzór umowy

6.1. wzór umowy – zał 1

6.2. wzór umowy – zał 2

7. ogłoszenie o zamówieniu

8. pytania i odpowiedzi 1

9. modyfikacja treści SIWZ

9.1. zał. 2 do SIWZ – po modyfikacji

9.2. wzór umowy – zał 2 – po modyfikacji

10. pytania i odpowiedzi 2

11. pytania i odpowiedzi 3

12. Informacja z otwarcia

13. zawiadomienie o wyborze oferty

14. ogłoszenie o udzielenie zamówienia