Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo przeciwko sprawcy pobicia.

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko Markowi G., podejrzanemu o to, że   w dniu  4 kwietnia 2017 r. w Szczecinie działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, wziął udział w pobiciu Bogusława P.  poprzez kopanie po głowie i całym ciele pokrzywdzonego oraz uderzanie głową pokrzywdzonego o chodnik, powodując u Bogusława P. powstanie krwiaka podtwardówkowego po stronie prawej oraz złamanie łuku jarzmowego po stronie lewej, czym spowodował stan realnego zagrożenia życia, tj. o czyn w art. 158 § 1 kk w zb. z art. 156 § 1 pkt 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk.

Czytaj dalej Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo przeciwko sprawcy pobicia.

PO VII WB 262.62.2017 na „Wymiana i dodatkowy montaż grzejników w pomieszczeniach nr 401-402, 405, 406, 407-408 oraz prace remontowe pionu wodnego i sanitarnego w pomieszczeniach WC/M w budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6”

PO VII WB 262.62.2017  na  „Wymiana i dodatkowy montaż grzejników w pomieszczeniach nr 401-402, 405, 406, 407-408 oraz prace remontowe pionu wodnego i sanitarnego w pomieszczeniach WC/M w budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6

1. Zaproszenie PO VII WB 262.62.2017

2. Zał. 1 – formularz oferty cenowej

3. Wzór umowy

4. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

PO IV WOS 1111.10.2017 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PROKURATUR REJONOWYCH MAJĄCYCH SIEDZIBĘ W SZCZECINIE

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PROKURATUR REJONOWYCH MAJĄCYCH SIEDZIBĘ W SZCZECINIE

 

PO IV WOS 1111.10.2017

           

W wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie pierwszego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy
w jednostkach organizacyjnych prokuratur rejonowych mających siedzibę w Szczecinie Komisja konkursowa ustaliła następującą listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:

 

 1. Natalię Kwolek,
 2. Małgorzatę Kozłowską,
 3. Martę Maszczyk,
 4. Elwirę Rutkiewicz,
 5. Dariusza Kulińskiego,
 6. Annę Oroń,
 7. Joannę Marciniak,
 8. Martę Frątczak,
 9. Laurę Rowińską,
 10. Wiolettę Podsiadło,
 11. Artura Barana,
 12. Justynę Odrowską,
 13. Malwinę Miszczyszyn,
 14. Żanetę Porożyńską,
 15. Aleksandrę Grobleną,
 16. Aleksandrę Jadwigę Marulewską,
 17. Justynę Depczyńską,
 18. Anetę Tȍrmȁnen,
 19. Sylwię Warszyńską-Kufel.

 

Drugi etap konkursu – praktyczny sprawdzian umiejętności – zostanie przeprowadzony w dniu 17 sierpnia 2017 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, w dwóch grupach:

 

–  o godz. 11:00

 1. Natalia Kwolek,
 2. Małgorzata Kozłowska,
 3. Marta Maszczyk,
 4. Elwira Rutkiewicz,
 5. Dariusz Kuliński,
 6. Anna Oroń,
 7. Joanna Marciniak,
 8. Marta Frątczak,
 9. Laura Rowińska,
 10. Artur Baran,

 

 

–  o godz. 13:00.

 1. Wioletta Podsiadło,
 2. Justyna Odrowska,
 3. Malwina Miszczyszyn,
 4. Żaneta Porożyńska,
 5. Aleksandra Groblena,
 6. Aleksandra Jadwiga Marulewska,
 7. Justyna Depczyńska,
 8. Aneta Tȍrmȁnen,
 9. Sylwia Warszyńska-Kufel.

 

 

Kandydaci proszeni są o zgłoszenie się w dniu konkursu, o wskazanej godzinie, do gabinetu nr 301 wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 

Sekretarz Komisji

Sylwia Sokół

 

PO IV WOS 1111.11.2017 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W GOLENIOWI

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W GOLENIOWIE

 

PO IV WOS 1111.11.2017

           

W wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie pierwszego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy
w Prokuraturze Rejonowej w Goleniowie Komisja konkursowa ustaliła następującą listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:

 

 1. Dominikę Tomaszewską,
 2. Artura Barana.

 

Drugi etap konkursu – praktyczny sprawdzian umiejętności – zostanie przeprowadzony w dniu 17 sierpnia 2017 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, o godz. 9.00.  

Kandydaci proszeni są o zgłoszenie się w dniu konkursu, o wskazanej godzinie,  do gabinetu nr 301 wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 

Sekretarz Komisji

Sylwia Sokół

 

PO IV WOS 1111.8.2017 wyniki II etapu konkursu na staż urzędniczy (docelowe stanowisko informatyka) w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie.

W wyniku przeprowadzonego II etapu konkursu na staż urzędniczy (docelowe stanowisko informatyka) w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie, polegający praktycznym rozwiązaniu zadań – praktycznym sprawdzeniu umiejętności, w którym wziął udział jedyny kandydat, tj. Karol Begiert.

 

W wyniku praktycznego sprawdzenia umiejętności kandydat uzyskał następującą liczbę punktów:

Karol Begiert 9,5 pkt.

 

Komisja konkursowa po analizie wyników II etapu podjęła uchwałę o dopuszczeniu do III etapu kandydata Karola Begierta.

III etap konkursu odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2017 r. o godz. 14:00 w  pokoju 416 Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Kandydat proszony jest o zgłoszenie się w dniu konkursu, o wskazanej godzinie,  do gabinetu nr 301 wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.