PO VII WB 261.9.2017 na „Dostawa fabrycznie nowych, nie regenerowanych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących będących na wyposażeniu Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych”

PO VII WB 261.9.2017  na  „Dostawa fabrycznie nowych, nie regenerowanych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących będących na wyposażeniu Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych

1 . SIWZ

2. zał. 1 formularz ofertowy

2.1. zał. 1 formularz ofertowy

3. zał. 2 wykaz ilościowo-wartościowy

3.1. zał. 2 wykaz ilościowo-wartościowy

4. zał. 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

4.1. zał. 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5. zał. 4 – oświadczenie o spełnianiu warunków

5.1. zał. 4 – oświadczenie o spełnianiu warunków

6. zał. 5 – wzór umowy

6.1. wzór umowy – zał 1

6.2. wzór umowy – zał 2

7. ogłoszenie o zamówieniu

8. pytania i odpowiedzi 1

9. modyfikacja treści SIWZ

9.1. zał. 2 do SIWZ – po modyfikacji

9.2. wzór umowy – zał 2 – po modyfikacji

10. pytania i odpowiedzi 2

11. pytania i odpowiedzi 3

12. Informacja z otwarcia

13. zawiadomienie o wyborze oferty

14. ogłoszenie o udzielenie zamówienia

 

 

 

Akt oskarżenia w sprawie wypadku drogowego –sprawa Prokuratury Rejonowej w Gryfinie.

Prokurator Rejonowy w Gryfinie skierował do Sądu Rejonowego w Gryfinie akt oskarżenia w sprawie śmiertelnego wypadku drogowego, do którego doszło w 28 lutego 2017 r. na drodze publicznej pomiędzy miejscowościami Wełtyń- Gardno.

 

Czytaj dalej Akt oskarżenia w sprawie wypadku drogowego –sprawa Prokuratury Rejonowej w Gryfinie.