Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o posiadanie znacznej ilości narkotyków – sprawa Prokuratury Rejonowej w Pyrzycach.

Prokuratura Rejonowa w Pyrzycach skierowała do Sądu Rejonowego w Stargardzie akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi S., podejrzanemu o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w dniu 16 maja 2017 r. na terenie jednej z miejscowości w gminie Pyrzyce działając wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii posiadał znaczną ilość substancji psychotropowych w postaci amfetaminy o łącznej wadze 76,647 grama oraz znaczną ilość środków odurzających w postaci marihuany o łącznej wadze 31,041 grama, to jest o przestępstwo z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o posiadanie znacznej ilości narkotyków – sprawa Prokuratury Rejonowej w Pyrzycach.

PO IV WOS 1111.11.2017 LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO TRZECIEGO ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W GOLENIOWIE

PO IV WOS 1111.11.2017

 

                W wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie drugiego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Goleniowie Komisja konkursowa ustaliła następującą listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu:

1.Dominika Tomaszewska
2.Artur Baran

Trzeci etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna – zostanie przeprowadzony w dniu 7 września 2017 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, o godz. 09:30.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja w szczególności oceni umiejętności dotyczące wykorzystania w praktyce wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy. Kandydat powinien zapoznać się z przepisami regulującymi podstawowe zasady organizacji i funkcjonowania prokuratury:

  1. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.
  2. Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury.
  3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 3 marca 2017 r.
    w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników
    i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.
  4. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.

Kandydaci proszeni są o zgłoszenie się w dniu konkursu, o wskazanej godzinie do gabinetu nr 129 wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.                                                  

Sekretarz Komisji
Sylwia Sokół

 

PO IV WOS 1111.11.2017 LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO TRZECIEGO ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PROKURATUR REJONOWYCH MAJĄCYCH SIEDZIBĘ W SZCZECINIE

PO IV WOS 1111.11.2017

                W wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie drugiego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w jednostkach organizacyjnych prokuratur rejonowych mających siedzibę w Szczecinie Komisja konkursowa ustaliła następującą listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu:

Czytaj dalej PO IV WOS 1111.11.2017 LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO TRZECIEGO ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PROKURATUR REJONOWYCH MAJĄCYCH SIEDZIBĘ W SZCZECINIE