Akt oskarżenia w sprawie oszustwa mieszkaniowego – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście w Szczecinie.

Stylizowane zdjęcie figurki Temidy, w tle godło RP

Prokurator Rejonowy Szczecin-Śródmieście  w Szczecinie skierował do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko Karolinie M., Gracjanowi G., Adrianowi W. i Sebastianowi M

 

o to, że :

w dniu 30 marca 2015r. w Szczecinie  doprowadzili pokrzywdzoną   do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci prawa własności do lokalu mieszkalnego   o wartości 119.380,00 złotych oraz pieniędzy w kwocie 38.300,00 złotych w ten sposób, że po wprowadzeniu pokrzywdzonej,  w błąd co do zamiaru udzielenia jej pomocy do ocalenia mieszkania przed drugą licytacją komorniczą  i  wyzyskując jej przymusowe położenie w postaci realnej obawy utraty prawa do mieszkania, doprowadzili do zawarcia   notarialnej umowy   pożyczki i umowy przeniesienia prawa własności do spółdzielczego własnościowego lokalu mieszkalnego na rzecz spółki, której współwłaścicielami byli Karolina M. i Adrian W.  oraz wprowadzając pokrzywdzoną  w błąd co do rzeczywistego charakteru umowy pożyczki, w której zabezpieczeniem pożyczki miało być przeniesienie prawa własności do lokalu mieszkalnego, zamiaru udzielenia jej pomocy przy uzyskaniu w późniejszym czasie pożyczki pod hipotekę ww. nieruchomości oraz zamiaru spłaty w jej imieniu zadłużenia u komornika oraz faktycznego przeznaczenia na spłatę zobowiązań komorniczych udzielonej jej pożyczki gotówkowej w kwocie 40.000,00 złotych, przy rzeczywistym zadłużeniu mieszkania nie przekraczającym 20.000,00 złotych, przywłaszczyli pieniądze pochodzące z pożyczki  nie dokonując spłaty zadłużenia komorniczego  oraz nakładając na pokrzywdzona obowiązek świadczenia niewspółmiernie wysokiego ze świadczeniem wzajemnym polegającym na zapłacie kwoty dwukrotnie wyższej od wysokości zadłużenia mieszkania oraz przejęcia prawa do całości lokalu wartością wielokrotnie przewyższającego udzieloną pożyczkę, czym działali na szkodę pokrzywdzonej  tj. o czyn z art. 286 § 1 w zb. z art. 284 § 1 kk w zb. z art. 304 kk w zw. z art. 11 § 2 kk,

Z ustaleń śledztwa wynika, że w dniu 30 marca 2015 r. w godzinach rannych w do mieszkaniu pokrzywdzonej  przyszedł  mężczyzna, który zaproponował jej  ratunek i ocalenie mieszkania przed egzekucją komorniczą , która miła odbyć się w tym dniu  o godzinie 9.00   przed Sądem Rejonowym w Szczecinie. Mężczyzna  nie precyzował w jaki sposób zamierza pomóc pokrzywdzonej, wskazał jedynie, że musi ona z nim jechać.   W tym samym dniu w kancelarii notarialnej pokrzywdzona zawarła umowę pożyczki pieniędzy w kwocie 40.000,00 złotych z równoczesnym przeniesieniem prawa własności nieruchomości swojego mieszkania na pożyczkodawcę. Umowa była terminowa, do dnia 30.06.2015r. Na mocy umowy pokrzywdzona zobowiązała się spłacić pożyczkę wraz z odsetkami w wysokości 1.000,00 złotych. Po bezskutecznym upływie tego terminu pożyczkodawcy przysługiwało  prawo przejęcia mieszkania i sprzedaży przedmiotu przewłaszczenia.   W przypadku bezskutecznego upływu terminu do spłaty pożyczki i odsetek pokrzywdzona zobowiązała się wydać lokal w terminie 7 dni   od daty wysłania wezwania do wydania lokalu . W tym samym dniu pokrzywdzona  została zawieziona do banku  celem założenia konta, na które miała być wpłacona suma pochodząca z umowy pożyczki (która miała być przeznaczona  na spłatę zadłużenia u komornika). Do banku przyjechała podejrzana  która wpłaciła na konto  pokrzywdzonej kwotę 40.000,00 złotych. Następnie na polecenie podejrzanego Sebastiana M. pokrzywdzona  wypłaciła pieniądze i przekazała mu wszystkie uzyskane pieniądze, celem uregulowania przez niego jej zadłużenia u komornika. Od komornika dowiedziała się, że jej zadłużenie w kwocie około 20 tys. złotych nie zostało spłacone.

W toku śledztwa na mieniu  podejrzanych dokonano zabeczenia majątkowego w kwocie 160 000 zł.

Podejrzani nie przyznali się do popełnia zarzucanego im czynu. Za zarzucane podejrzanym przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.

Jednocześnie z prowadzonym postępowaniem karnym prokurator podjął  działania o charakterze pozakarnym, biorąc udział w postępowaniu egzekucyjnym, które toczyło się przeciwko pokrzywdzonej, a które obecnie zostało prawomocnie umorzone. Prokurator prowadzi również postępowanie zmierzające do  stwierdzenia nieważności  zawartej przez pokrzywdzoną umowy notarialnej przeniesienia  własności lokalu.