Tymczasowy areszt dla Marka M.

W sobotę,  12 sierpnia 2017 r. na wniosek Prokuratora Okręgowego w Szczecinie został tymczasowo aresztowany   Marek M. pseudonim „Oczko”.

Marek M.  został zatrzymany 10 sierpnia 2017 r. o godz. 10.40 w okolicach Warszawy przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji na polecenie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. W piątek został przesłuchany w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie pod zarzutem popełnienia w 2016 r. przestępstw z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii . Marek M. spędzi w areszcie najbliższe 3 miesiące.

Z uwagi na dobro śledztwa prokurator prowadzący  postępowanie nie ujawnia szczegółów dotyczących sprawy .

Zakończenie śledztwa w sprawie śmiertelnego wypadku w Policach – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie.

Prokurator Rejonowy Szczecin-Zachód w Szczecinie skierował do Sądu Rejonowego Szczecin- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko Mariuszowi J. podejrzanemu o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, to jest o czyn z art. 177 § 2 kk.

 

Czytaj dalej Zakończenie śledztwa w sprawie śmiertelnego wypadku w Policach – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie.

Akt oskarżenia za usiłowanie zabójstwa – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie.

Prokurator Rejonowy Szczecin-Zachód w Szczecinie skierował do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko Henrykowi M., podejrzanemu o usiłowanie zabójstwa. Do zdarzenia doszło w dniu 16 listopada 2016 r. w Policach. Ustalono, że podejrzany z trzema innymi mężczyznami, w tym pokrzywdzonym, spożywał alkohol w swoim mieszkaniu. Około godziny 14.30 pomiędzy podejrzanym a pokrzywdzonym doszło do awantury, podczas której Henryk M. czterokrotnie ugodził pokrzywdzonego nożem w okolice barku, podbródka, karku i pleców. W wyniku zadanych ciosów pokrzywdzony doznał obrażeń w postaci ran kłuto-ciętych, w tym dwóch głębokich ran podbródka oraz pleców, które realnie zagrażały jego życiu. Czytaj dalej Akt oskarżenia za usiłowanie zabójstwa – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie.

PO VII WB 233.5.2017 Ogłoszenie II o sprzedaży w trybie przetargu publicznego zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie

PO VII WB 233.5.2017  Ogłoszenie II o sprzedaży w trybie przetargu publicznego zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie

1 Ogłoszenie o sprzedaży majątku ruchomego

2 Załącznik nr 1 do ogłoszenia

 

 

Areszt za produkcję i hodowlę marihuany- sprawa Prokuratury Rejonowej Gryfinie.

Prokurator Rejonowy w Gryfinie skierował do Sądu Rejonowego w Gryfinie wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec dwudziestopięcioletniego mieszkańca Chojny podejrzanego o uprawę konopi i wytwarzanie środków odurzających w postaci marihuany. Decyzją Sądu Rejonowego w Gryfinie podejrzany został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy do 31 października 2017 r.

 

Czytaj dalej Areszt za produkcję i hodowlę marihuany- sprawa Prokuratury Rejonowej Gryfinie.

Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo przeciwko sprawcy pobicia.

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko Markowi G., podejrzanemu o to, że   w dniu  4 kwietnia 2017 r. w Szczecinie działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, wziął udział w pobiciu Bogusława P.  poprzez kopanie po głowie i całym ciele pokrzywdzonego oraz uderzanie głową pokrzywdzonego o chodnik, powodując u Bogusława P. powstanie krwiaka podtwardówkowego po stronie prawej oraz złamanie łuku jarzmowego po stronie lewej, czym spowodował stan realnego zagrożenia życia, tj. o czyn w art. 158 § 1 kk w zb. z art. 156 § 1 pkt 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk.

Czytaj dalej Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo przeciwko sprawcy pobicia.

PO VII WB 262.62.2017 na „Wymiana i dodatkowy montaż grzejników w pomieszczeniach nr 401-402, 405, 406, 407-408 oraz prace remontowe pionu wodnego i sanitarnego w pomieszczeniach WC/M w budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6”

PO VII WB 262.62.2017  na  „Wymiana i dodatkowy montaż grzejników w pomieszczeniach nr 401-402, 405, 406, 407-408 oraz prace remontowe pionu wodnego i sanitarnego w pomieszczeniach WC/M w budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6

1. Zaproszenie PO VII WB 262.62.2017

2. Zał. 1 – formularz oferty cenowej

3. Wzór umowy

4. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

PO IV WOS 1111.10.2017 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PROKURATUR REJONOWYCH MAJĄCYCH SIEDZIBĘ W SZCZECINIE

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PROKURATUR REJONOWYCH MAJĄCYCH SIEDZIBĘ W SZCZECINIE

 

PO IV WOS 1111.10.2017

           

W wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie pierwszego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy
w jednostkach organizacyjnych prokuratur rejonowych mających siedzibę w Szczecinie Komisja konkursowa ustaliła następującą listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:

 

 1. Natalię Kwolek,
 2. Małgorzatę Kozłowską,
 3. Martę Maszczyk,
 4. Elwirę Rutkiewicz,
 5. Dariusza Kulińskiego,
 6. Annę Oroń,
 7. Joannę Marciniak,
 8. Martę Frątczak,
 9. Laurę Rowińską,
 10. Wiolettę Podsiadło,
 11. Artura Barana,
 12. Justynę Odrowską,
 13. Malwinę Miszczyszyn,
 14. Żanetę Porożyńską,
 15. Aleksandrę Grobleną,
 16. Aleksandrę Jadwigę Marulewską,
 17. Justynę Depczyńską,
 18. Anetę Tȍrmȁnen,
 19. Sylwię Warszyńską-Kufel.

 

Drugi etap konkursu – praktyczny sprawdzian umiejętności – zostanie przeprowadzony w dniu 17 sierpnia 2017 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, w dwóch grupach:

 

–  o godz. 11:00

 1. Natalia Kwolek,
 2. Małgorzata Kozłowska,
 3. Marta Maszczyk,
 4. Elwira Rutkiewicz,
 5. Dariusz Kuliński,
 6. Anna Oroń,
 7. Joanna Marciniak,
 8. Marta Frątczak,
 9. Laura Rowińska,
 10. Artur Baran,

 

 

–  o godz. 13:00.

 1. Wioletta Podsiadło,
 2. Justyna Odrowska,
 3. Malwina Miszczyszyn,
 4. Żaneta Porożyńska,
 5. Aleksandra Groblena,
 6. Aleksandra Jadwiga Marulewska,
 7. Justyna Depczyńska,
 8. Aneta Tȍrmȁnen,
 9. Sylwia Warszyńska-Kufel.

 

 

Kandydaci proszeni są o zgłoszenie się w dniu konkursu, o wskazanej godzinie, do gabinetu nr 301 wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 

Sekretarz Komisji

Sylwia Sokół