PO IV WOS 1111.11.2017 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W GOLENIOWI

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W GOLENIOWIE

 

PO IV WOS 1111.11.2017

           

W wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie pierwszego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy
w Prokuraturze Rejonowej w Goleniowie Komisja konkursowa ustaliła następującą listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:

 

  1. Dominikę Tomaszewską,
  2. Artura Barana.

 

Drugi etap konkursu – praktyczny sprawdzian umiejętności – zostanie przeprowadzony w dniu 17 sierpnia 2017 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, o godz. 9.00.  

Kandydaci proszeni są o zgłoszenie się w dniu konkursu, o wskazanej godzinie,  do gabinetu nr 301 wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 

Sekretarz Komisji

Sylwia Sokół

 

PO IV WOS 1111.8.2017 wyniki II etapu konkursu na staż urzędniczy (docelowe stanowisko informatyka) w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie.

W wyniku przeprowadzonego II etapu konkursu na staż urzędniczy (docelowe stanowisko informatyka) w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie, polegający praktycznym rozwiązaniu zadań – praktycznym sprawdzeniu umiejętności, w którym wziął udział jedyny kandydat, tj. Karol Begiert.

 

W wyniku praktycznego sprawdzenia umiejętności kandydat uzyskał następującą liczbę punktów:

Karol Begiert 9,5 pkt.

 

Komisja konkursowa po analizie wyników II etapu podjęła uchwałę o dopuszczeniu do III etapu kandydata Karola Begierta.

III etap konkursu odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2017 r. o godz. 14:00 w  pokoju 416 Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Kandydat proszony jest o zgłoszenie się w dniu konkursu, o wskazanej godzinie,  do gabinetu nr 301 wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 

Akt oskarżenia przeciwko sprawcy wypadku drogowego – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód.

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, akt oskarżenia przeciwko Mariuszowi B.  podejrzanemu o popełnienie  przestępstwa polegającego na tym, że w dniu 1 grudnia 2016 r. w Policach na oznakowanym przejściu dla pieszych przy ul. Piłsudskiego, naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że kierując samochodem osobowym marki Audi A6 nie ustąpił pierwszeństwa dwóm pieszym, w tym jednej osobie małoletniej, które znajdowały się na przejściu, w wyniku czego doszło do ich potrącenia, co skutkowało ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu jakiego doznała małoletnia piesza,  tj. o przestępstwo z art. 177 § 2 kk.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko sprawcy wypadku drogowego – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód.

PO VII WB 262.63.2017 na „Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu budowlanego – wykonanie przewodów kominowych w budynku Prokuratury Rejonowej w Goleniowie położonego przy ul. Dworcowej 2”

PO VII WB 262.63.2017  na  „Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu budowlanego – wykonanie przewodów kominowych w budynku Prokuratury Rejonowej w Goleniowie położonego przy ul. Dworcowej 2”

1. Zaproszenie PO VII WB 262.63.2017

2. Zał. 1 – formularz oferty cenowej

3. Zał. 2 – wzór umowy

4. Rzuty kondygnacji

5. Zawiadomienie o unieważnieniu

 

 

Akt oskarżenia przeciwko sprawcy zabójstwa – sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie w dniu 31 lipca 2017 r. skierowała do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko Zdzisławowi W. podejrzanemu o dokonanie zabójstwa, tj. o czyn z art. 148 § 2 pkt 1 i 2 kk.

 

 

 

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko sprawcy zabójstwa – sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód przeciwko sprawcom rozboju.

Prokuratura Rejonowa Szczecin Zachód skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko podejrzanym Danielowi G. oraz Arkadiuszowi S., którym zarzucono popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w dniu 29 września 2016 r. w Rosówku na stacji paliw działając wspólnie i w porozumieniu, po uprzednim grożeniu pracownicy stacji użyciem przemocy i posługując się przy tym przedmiotami imitującymi broń palną  i miotacz gazu, zabrali pieniądze w łącznej kwocie 2.400 zł., tj. o przestępstwo z art. 280 § 1 kk i inne.

Czytaj dalej Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód przeciwko sprawcom rozboju.

Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej Szczecin Zachód przeciwko sprawcy kradzieży rozbójniczej.

Prokuratura Rejonowa Szczecin Zachód skierowała do Sądu Rejonowego  Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie  akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu Rafałowi J., któremu zarzucono popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w dniu 8 maja 2017 r. w Szczecinie w sklepie Leroy Merlin dokonał zaboru mienia w postaci elektronicznego wizjera do drzwi o wartość 259 zł., a następnie w celu utrzymania się w jego posiadaniu użył przemocy wobec pracownika ochrony sklepu poprzez jego odpychanie to jest o przestępstwo z art. 281 kk.

Czytaj dalej Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej Szczecin Zachód przeciwko sprawcy kradzieży rozbójniczej.