PO IV WOS 1111.8.2017 wyniki II etapu konkursu na staż urzędniczy (docelowe stanowisko informatyka) w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie.

W wyniku przeprowadzonego II etapu konkursu na staż urzędniczy (docelowe stanowisko informatyka) w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie, polegający praktycznym rozwiązaniu zadań – praktycznym sprawdzeniu umiejętności, w którym wziął udział jedyny kandydat, tj. Karol Begiert.

 

W wyniku praktycznego sprawdzenia umiejętności kandydat uzyskał następującą liczbę punktów:

Karol Begiert 9,5 pkt.

 

Komisja konkursowa po analizie wyników II etapu podjęła uchwałę o dopuszczeniu do III etapu kandydata Karola Begierta.

III etap konkursu odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2017 r. o godz. 14:00 w  pokoju 416 Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Kandydat proszony jest o zgłoszenie się w dniu konkursu, o wskazanej godzinie,  do gabinetu nr 301 wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.