PO VII WB 233.5.2017 Ogłoszenie II o sprzedaży w trybie przetargu publicznego zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie

PO VII WB 233.5.2017  Ogłoszenie II o sprzedaży w trybie przetargu publicznego zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie

1 Ogłoszenie o sprzedaży majątku ruchomego

2 Załącznik nr 1 do ogłoszenia