PO VII WB 262.62.2017 na „Wymiana i dodatkowy montaż grzejników w pomieszczeniach nr 401-402, 405, 406, 407-408 oraz prace remontowe pionu wodnego i sanitarnego w pomieszczeniach WC/M w budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6”

PO VII WB 262.62.2017  na  „Wymiana i dodatkowy montaż grzejników w pomieszczeniach nr 401-402, 405, 406, 407-408 oraz prace remontowe pionu wodnego i sanitarnego w pomieszczeniach WC/M w budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6

1. Zaproszenie PO VII WB 262.62.2017

2. Zał. 1 – formularz oferty cenowej

3. Wzór umowy

4. Zawiadomienie o wyborze oferty