Tymczasowy areszt dla podejrzanych o przestępstwa korupcyjne popełnione na szkodę PKN ORLEN SA – sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Zdjęcie togi prokuratora oraz akt prokuratorskiego postępowania karnego

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie nadzoruje śledztwo między innymi w sprawie przyjmowania korzyści majątkowych w zamian za przekraczanie uprawnień i niedopełnienie obowiązków związanych z pełnieniem funkcji zarządzających, na szkodę PKN Orlen S.A., to jest o przestępstwa z art. 296a § 1 kk i inne.

Śledztwo w tej sprawie zostało powierzone do prowadzenia przez Wydział ds. Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Niniejsze postępowanie zostało zainicjowane zawiadomieniem Dyrektora Biura Bezpieczeństwa PKN ORLEN S.A. w Płocku. Z przekazanych przez zawiadamiającego materiałów wynikało, iż dwie osoby prowadzące stacje paliw zdecydowały się ujawnić trwający od kilku lat przestępczy proceder, polegający na żądaniu korzyści majątkowych od osób prowadzących stacje paliw w zamian za ich preferencyjne traktowanie przez menadżerów.

Na obecnym etapie postępowania Prokurator przedstawił sześciu osobom, pełniącym do października ubiegłego roku funkcje kierownika regionalnego, menadżerów sprzedaży i prowadzących stacje paliw Orlen zarzuty dotyczące łapownictwa na stanowisku kierowniczym, wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym i fałszowania dokumentacji. Podejrzani z popełniania przestępstw korupcyjnych uczynili sobie stałe źródło dochodu. W dniu 21 sierpnia 2017r. funkcjonariusze Wydziału ds. Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na polecenie Prokuratora dokonali zatrzymań podejrzanych i przeprowadzili przeszukania w miejscach ich pobytu. Następnie w dniach 22 i 25 sierpnia 2017r. Prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z wnioskami o zastosowanie względem podejrzanych środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd, podzielając argumentację Prokuratora, zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy względem dwóch podejrzanych, natomiast w stosunku do jednego z podejrzanych uzależnił uchylenie tymczasowego aresztowania, zastosowanego na okres 2 miesięcy od wpłacenia określonej kwoty tytułem poręczenia majątkowego.

Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Śledztwo ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.