Tymczasowy areszt dla podejrzanych o wprowadzenie do obrotu niebezpiecznych preparatów na odchudzanie – sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie nadzoruje śledztwo między innymi w sprawie wprowadzenia do obrotu w okresie od listopada 2014 r. do maja 2017 r. środków farmaceutycznych nie dopuszczonych do obrotu na terenie Polski o nazwach takich jak „Meridia”, „Adipex-P” oraz „Qsymia”, które były sprzedawane za pośrednictwem Internetu, czym sprowadzono niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu osób, tj. o przestępstwo z art. 165 § 1 pkt 2 kk, art. 124 i art. 124b ustawy Prawo farmaceutyczne i inne. Dodatkowo postępowanie dotyczy również przestępstwa tzw. prania pieniędzy (art. 299 kk). Śledztwo w tej sprawie zostało powierzone do prowadzenia Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie.

Czytaj dalej Tymczasowy areszt dla podejrzanych o wprowadzenie do obrotu niebezpiecznych preparatów na odchudzanie – sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

PO VII WB 262.69.2017 na „Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu budowlanego – wykonanie przewodów kominowych w budynku Prokuratury Rejonowej w Goleniowie położonego przy ul. Dworcowej 2”

PO VII WB 262.69.2017  na  „Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu budowlanego – wykonanie przewodów kominowych w budynku Prokuratury Rejonowej w Goleniowie położonego przy ul. Dworcowej 2

1. zaproszenie

2. zał. 1 – formularz oferty cenowej

3. zał. 2 – wzór umowy

4. rzuty kondygnacji

5. zawiadomienie o unieważnieniu