Rowerzysta podejrzany o spowodowanie śmierci przechodnia ponownie w areszcie – skuteczne zażalenie prokuratora na decyzję Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie.

W dniu 30 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie wydał postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec rowerzysty  podejrzanego o spowodowanie w dniu 23 sierpnia 2017 r. śmierci pieszego na al. Wojska Polskiego z tym zastrzeżeniem, że środek ten ulegnie zmianie z chwilą złożenia poręczenia majątkowego w wysokości 50.000 zł. Prokurator złożył zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 30 sierpnia 2017 r., a także wniosek o wstrzymanie wykonania tego postanowienia do czasu rozpoznania zażalenia. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum nie uwzględnił wniosku, co doprowadziło do konieczności zwolnienia podejrzanego z aresztu po dokonaniu wpłaty poręczenia majątkowego.

W dniu 14 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie uwzględnił zażalenie prokuratora, podzielając wskazaną w nim argumentację i uznał, że podejrzany powinien w dalszym ciągu pozostawać w areszcie. Decyzja ta jest prawomocna.

Akt oskarżenia w sprawie wypadku drogowego z udziałem rowerzystki – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście.

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu Adriannie B. której zarzucono popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że:

w dniu 29 czerwca 2017 r. w Szczecinie kierując samochodem osobowym marki Volkswagen na skrzyżowaniu ulicy Księcia Bogusława X  z ulicą Małkowskiego, naruszyła nieumyślnie zasady bezpieczeństwa i przepisy obowiązujące w ruchu drogowym, w ten sposób, że podczas manewru skrętu w lewo w ul. Małkowskiego nie zachowała szczególnej ostrożności i nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu rowerzystce, która jechała z przeciwnego kierunku ruchu na wprost przez skrzyżowanie, w wyniku czego pokrzywdzona kierująca rowerem doznała obrażeń ciała w postaci uszkodzenia więzozrostu barkowo-obojczykowego lewego, wskutek czego doszło u niej do naruszenia czynności narządu ciała jakim jest lewa ręka na okres powyżej 7 dni w rozumieniu art. 157 § 1 kk, tj. o przestępstwo z art. 177 § 1 kk.

Czytaj dalej Akt oskarżenia w sprawie wypadku drogowego z udziałem rowerzystki – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście.