Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej Szczecin Śródmieście przeciwko sprawcy stosującemu przemoc domową.

Prokurator Rejonowy Szczecin Śródmieście skierował do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie, akt oskarżenia przeciwko Bernardowi O., podejrzanemu o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w okresie od sierpnia 2016 r. do dnia 10 lutego 2017 r. w swoim miejscu zamieszkania znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją partnerką w ten sposób, że obrażał i poniżał pokrzywdzoną oraz groził i naruszał jej nietykalność cielesną, a nadto od września 2016 r. do dnia 10 lutego 2017 r. znęcał się psychicznie i fizycznie nad czwórką dzieci stosując przemoc fizyczną i wyzywając wulgarnymi słowami, tj. o przestępstwo z art. 207 § 1 kk.

Z ustaleń postępowania wynika, że podejrzany Bernard O. przez okres kilku miesięcy stosował przemoc fizyczną oraz psychiczną wobec swojej partnerki oraz małoletnich dzieci. W toku postępowania zgromadzono dowody , w tym dokumentację prowadzoną w ramach tzw. „Niebieskiej Karty”, a ponadto przesłuchano pokrzywdzoną oraz inne osoby, które to dowody potwierdziły fakt znęcania się przez podejrzanego nad rodziną.

Wobec podejrzanego Bernarda O. na wniosek prokuratora – Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie zastosował tymczasowy areszt. Ten środek zapobiegawczy był stosowany również w dniu kierowania aktu oskarżenia do sądu. Podejrzany był w przeszłości karany sądownie.

Za zarzucany obecnie podejrzanemu czyn m. in. z art. 207 § 1 kk grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.