Akt oskarżenia przeciwko nietrzeźwemu sprawcy wypadku drogowego – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo.

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Niebuszewo skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu Patrykowi K., któremu zarzucono popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że:

w dniu 6 kwietnia 2017 r. w Szczecinie kierując samochodem osobowym marki BMW umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że będąc w stanie nietrzeźwości wynoszącym ponad 1,6 promila alkoholu we krwi jadąc al. Wojska Polskiego od strony ul. Niedziałkowskiego na Placu Szarych Szeregów stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w słup trakcji tramwajowej, w wyniku czego pasażerka pojazdu doznała obrażeń ciała między innymi w postaci stłuczenia głowy, wstrząśnienia mózgu, stłuczenia brzucha i złamania III i IV kości śródręcza na okres przekraczający 7 dni w rozumieniu art. 157 § 1 kk, tj. o przestępstwo z art. 177 § 1 kk w zw. z art. 178 § 1 kk w zb. z art. 178a § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko nietrzeźwemu sprawcy wypadku drogowego – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo.

Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o rasizm – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód.

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód skierowała do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu Maciejowi N., któremu zarzucono popełnienie przestępstw polegających m. in. na tym, że:

1) w roku 2017 do dnia 11 kwietnia 2017 r. w Lipianach, kierował groźby bezprawne pozbawienia życia, uszkodzenia ciała i spalenia lokalu gastronomicznego, a także umieścił obraźliwe napisy wobec obywatela Jemenu z powodu jego przynależności narodowej i wyznaniowej, tj. o przestępstwo z art. 119 § 1 kk,

2)  w okresie od lipca 2016 r. do dnia 11 kwietnia 2017 r. w Pyrzycach bezpośrednio wobec innych osób, a także za pośrednictwem portalu internetowego „Facebook”  publicznie nawoływał do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych, a ponadto w dniu 7 stycznia 2017 r. publicznie za pośrednictwem portalu „Facebook” znieważył obywatela Jemenu wulgarnymi słowami z powodu jego przynależności narodowej i wyznaniowej, tj. o przestępstwo z art. 256 § 1 kk w zb. z art. 257 kk w zw., z art. 11 § 2 kk.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o rasizm – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód.

Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o spowodowanie wypadku drogowego – sprawa Prokuratury Rejonowej w Kamieniu Pomorskim.

Prokuratura Rejonowa w Kamieniu Pomorskim skierowała do Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu Stanisławowi Ch., któremu zarzucono popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że:
w dniu 6 września 2016 r. w Golczewie na ulicy Witosa nieumyślnie naruszył zasady obowiązujące w ruchu drogowym i spowodował wypadek w ten sposób, że kierując samochodem marki Renault Master zbliżając się do skrzyżowania z ulicą Miodową nie zachował należytej ostrożności i przekraczając linię podwójną ciągłą rozpoczął manewr wyprzedzania w miejscu zabronionym prawidłowo poruszającej się rowerzystki, która wcześniej sygnalizując zamiar skrętu w lewo rozpoczęła jego wykonywanie poprzez zjeżdżanie do osi jezdni, na skutek czego doszło do uderzenia rowerzystki elementem skrzyni ładunkowej wyżej wskazanego pojazdu i w wyniku tego uderzenia spowodował ciężki uszczerbek na zdrowiu pokrzywdzonej w postaci między innymi otwartego złamania kości ramiennej lewej z przemieszczeniem odłamów, a także złamania żeber III-VI po lewej stronie które to ciężkie obrażenia ciała skutkowały wstrząsem pourazowym i pooperacyjną niewydolnością krążeniowo-oddechową, tj. o czyn z art. 177 § 2 kk.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o spowodowanie wypadku drogowego – sprawa Prokuratury Rejonowej w Kamieniu Pomorskim.

PO IV WOS 1111.10.2017 konkurs na staż urzędniczy w jednostkach organizacyjnych prokuratur rejonowych w Szczecinie

PO IV WOS 1111.10.2017

Uprzejmie informuję, że Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 127/17 Prokuratora Okręgowego w Szczecinie do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w jednostkach organizacyjnych prokuratur rejonowych mających siedzibę w Szczecinie ustaliła, iż dla kandydatów, którzy z przyczyn usprawiedliwionych (udokumentowanych) nie będą mogli przystąpić do wyznaczonego na dzień  7 września 2017 r. III etapu konkursu na staż urzędniczy, wyznaczony zostaje dodatkowy termin na dzień 18 września 2017 roku o godz.10:00. Osoby te winny złożyć stosowny (udokumentowany) wniosek zawierający usprawiedliwienie nieobecności z prośbą o umożliwienie uczestniczenia w III etapie konkursu w dodatkowym terminie

Przewodniczący Komisji
Zastępca Prokuratora Okręgowego
Mirosław Jezierski

Śmiertelne ugodzenie nożem – akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej Szczecin – Śródmieście w Szczecinie.

Prokurator Rejonowy Szczecin – Śródmieście w Szczecinie skierował do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko czterdziestopięcioletniemu mieszkańcowi Szczecina podejrzanemu o śmiertelne ugodzenie nożem swojego ojca.

Czytaj dalej Śmiertelne ugodzenie nożem – akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej Szczecin – Śródmieście w Szczecinie.

Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej Szczecin Śródmieście przeciwko sprawcy stosującemu przemoc domową.

Prokurator Rejonowy Szczecin Śródmieście skierował do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie, akt oskarżenia przeciwko Bernardowi O., podejrzanemu o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w okresie od sierpnia 2016 r. do dnia 10 lutego 2017 r. w swoim miejscu zamieszkania znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją partnerką w ten sposób, że obrażał i poniżał pokrzywdzoną oraz groził i naruszał jej nietykalność cielesną, a nadto od września 2016 r. do dnia 10 lutego 2017 r. znęcał się psychicznie i fizycznie nad czwórką dzieci stosując przemoc fizyczną i wyzywając wulgarnymi słowami, tj. o przestępstwo z art. 207 § 1 kk.

Czytaj dalej Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej Szczecin Śródmieście przeciwko sprawcy stosującemu przemoc domową.

Tymczasowy areszt dla podejrzanych o wprowadzenie do obrotu niebezpiecznych preparatów na odchudzanie – sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie nadzoruje śledztwo między innymi w sprawie wprowadzenia do obrotu w okresie od listopada 2014 r. do maja 2017 r. środków farmaceutycznych nie dopuszczonych do obrotu na terenie Polski o nazwach takich jak „Meridia”, „Adipex-P” oraz „Qsymia”, które były sprzedawane za pośrednictwem Internetu, czym sprowadzono niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu osób, tj. o przestępstwo z art. 165 § 1 pkt 2 kk, art. 124 i art. 124b ustawy Prawo farmaceutyczne i inne. Dodatkowo postępowanie dotyczy również przestępstwa tzw. prania pieniędzy (art. 299 kk). Śledztwo w tej sprawie zostało powierzone do prowadzenia Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie.

Czytaj dalej Tymczasowy areszt dla podejrzanych o wprowadzenie do obrotu niebezpiecznych preparatów na odchudzanie – sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

PO VII WB 262.69.2017 na „Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu budowlanego – wykonanie przewodów kominowych w budynku Prokuratury Rejonowej w Goleniowie położonego przy ul. Dworcowej 2”

PO VII WB 262.69.2017  na  „Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu budowlanego – wykonanie przewodów kominowych w budynku Prokuratury Rejonowej w Goleniowie położonego przy ul. Dworcowej 2

1. zaproszenie

2. zał. 1 – formularz oferty cenowej

3. zał. 2 – wzór umowy

4. rzuty kondygnacji

5. zawiadomienie o unieważnieniu