Tymczasowy areszt dla podejrzanych o wprowadzenie do obrotu niebezpiecznych preparatów na odchudzanie – sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Zdjęcie togi prokuratora oraz akt prokuratorskiego postępowania karnego

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie nadzoruje śledztwo między innymi w sprawie wprowadzenia do obrotu w okresie od listopada 2014 r. do maja 2017 r. środków farmaceutycznych nie dopuszczonych do obrotu na terenie Polski o nazwach takich jak „Meridia”, „Adipex-P” oraz „Qsymia”, które były sprzedawane za pośrednictwem Internetu, czym sprowadzono niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu osób, tj. o przestępstwo z art. 165 § 1 pkt 2 kk, art. 124 i art. 124b ustawy Prawo farmaceutyczne i inne. Dodatkowo postępowanie dotyczy również przestępstwa tzw. prania pieniędzy (art. 299 kk). Śledztwo w tej sprawie zostało powierzone do prowadzenia Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie.

Z dotychczasowych ustaleń śledztwa wynika, że co najmniej 3.800 osób nabyło od sprawców za pośrednictwem Internetu wyżej wymienione, niedopuszczone do obrotu w Polsce i niebezpieczne dla życia i zdrowia środki farmaceutyczne, stanowiące sfałszowane produkty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Z ustaleń śledztwa wynika, że sprawcy z przestępczego procederu uzyskali znaczne korzyści majątkowe.

Do chwili obecnej w sprawie zarzuty usłyszało 14 osób, zaangażowanych w nielegalny obrót wyżej wskazanymi środkami oraz uczestniczących w praniu pieniędzy. Wobec trojga głównych podejrzanych, na wniosek prokuratora, sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy.

Podejrzanym na podstawie art. 165 § 1 pkt 2 kk i art. 299 § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Śledztwo ma charakter rozwojowy.