Tymczasowy areszt dla włamywacza – sprawa Prokuratury Rejonowej w Goleniowie

Zdjęcie togi prokuratora oraz akt prokuratorskiego postępowania karnego

Dnia 22 września 2017 r. na wniosek Prokuratora Rejonowego w Goleniowie, Sąd Rejonowy w Goleniowie zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 2 miesięcy wobec Kamila F. podejrzanego o dokonanie przestępstw polegających między innymi na kradzieżach z włamaniem, bądź ich usiłowaniu, tj. o czyny z art. 279 § 1 kk i inne.

Z dokonanych dotychczas ustaleń wynika, że Kamil F. w okresie od 8-9 września 2017 r. w Nowogardzie dokonał kradzieży z włamaniem do altany ogrodowej w ten sposób, że po uprzednim wyrwaniu okiennicy i podważeniu okna dostał się do środka skąd zabrał m. in. wiertarkę, tj. czynu z art. 279 § 1 kk.
Ponadto ustalono, że podejrzany na terenie Nowogardu dwukrotnie usiłował dokonać kradzieży z włamaniem, przy czym po raz pierwszy – w dniu 16 września 2017 r. do domu jednorodzinnego, w ten sposób że po uprzednim wybiciu okna balkonowego wszedł do środka, ale został on spłoszony przez sąsiada, zaś po raz drugi – w dniu 21 września 2017 r. usiłował dokonać kradzieży z włamaniem do pomieszczeń biurowych jednej z firm, w ten sposób że po wypchnięciu okna dostał się do wnętrza, ale został spłoszony przez włączenie się alarmu. Obydwa w/w przestępstwa zarzucone podejrzanemu kwalifikowane są z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk.
Dodatkowo podejrzany usłyszał zarzut związany z posiadaniem w dniu 21 września 2017 r. narkotyków w postaci amfetaminy o wadze 1,325 grama i marihuany o wadze 1,469 grama tj. o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomani a nadto podejrzanemu zarzuca się również kierowanie gróźb karalnych wobec pokrzywdzonych osób (z art. 190 § 1 kk).

Za czyny zarzucane podejrzanemu Kamilowi F. z art. 279 § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat, za przestępstwo z art. 190 § 1 kk grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 zaś za czyn z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej

Joanna Biranowska-Sochalska