Posiedzenie Kolegium Prokuratury Okręgowej w dniu 9 listopada 2017 r.

W dniu 9 listopada 2017 r. o godz. 11:00 odbędzie się  posiedzenie Kolegium Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, którego tematem będzie wyrażenie opinii o kandydatach na wolne stanowiska asesorskie w prokuraturach rejonowych okręgu szczecińskiego.

Zaplanowane na dzień 31 października 2017 r. kolegium w ww. sprawie nie odbyło się.