Właścicielka, która pozostawiła psa bez opieki – odpowie przed Sądem. Sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód

Zdjęcie togi prokuratora oraz akt prokuratorskiego postępowania karnego

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko Joannie B. podejrzanej o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że:
w okresie od dnia 11 lipca 2017 r. do dnia 13 sierpnia 2017 r. w jednym z mieszkań w Szczecinie – Golęcino znęcała się nad psem rasy mieszanej, poprzez świadome pozostawienie go bez opieki w zamkniętym mieszkaniu przez dłuższy okres czasu, bez wody i pożywienia, tj. o przestępstwo z art. 35 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

W toku prowadzonego postępowania zgromadzono materiał dowodowy i ustalono, że właścicielka suczki rasy mieszanej pozostawiła ją w mieszkaniu na dłuższy czas bez żadnej opieki. Zaniepokojeni skomleniem zwierzęcia sąsiedzi powiadomili o tym fakcie Policję. W wyniku przeprowadzonej interwencji potwierdzono, że zwierzę było pozostawione bez opieki i pozbawione jedzenia oraz wody. Zwierzę zostało przekazane pod opiekę schroniska.

Ustawa o ochronie zwierząt zabrania takich zachowań jak na przykład utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby (art. 6 ust. 2 pkt 19 cytowanej ustawy).

Za zarzucany podejrzanej czyn z art. 35 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt, grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.