PO VII WB 233.6.2017 Ogłoszenie o sprzedaży w trybie przetargu publicznego samochodów osobowych będących własnością Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

PO VII WB 233.6.2017  Ogłoszenie o sprzedaży w trybie przetargu publicznego  samochodów osobowych będących własnością Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

1. Ogłoszenie o sprzedaży majątku ruchomego

2. Załącznik nr 1 do ogłoszenia

3. Ogłoszenie o II przetargu publicznym

4. darowizna

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – jednym z priorytetów w pracy prokuratorów okręgu szczecińskiego

W dniach 28 i 29 listopada 2017 r. w Centrum Integracji Społecznej SOS w Policach odbyło się szkolenie dla prokuratorów okręgu szczecińskiego, którego przedmiotem było przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Problematyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie stanowi jeden z priorytetów w pracy prokuratorów okręgu szczecińskiego. W związku z powyższym, z inicjatywy Prokuratora Okręgowego w Szczecinie, udoskonalany jest kompleksowy system, który ma zapewnić właściwe reagowanie na przypadki stosowania przemocy w rodzinie, a przede wszystkim ma na celu indywidualne podejście do każdej sprawy z tej kategorii przestępstw i udzielenie osobie pokrzywdzonej wsparcia, nie tylko w zakresie opieki psychologicznej, ale przede wszystkim w zakresie skutecznej opieki prawnokarnej.

Czytaj dalej Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – jednym z priorytetów w pracy prokuratorów okręgu szczecińskiego

PO VII 261.12.2017 Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur obszaru Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

PO VII 261.12.2017 Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur obszaru Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Załącznik 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

4. Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5. Złącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków

6. Wzór umowy cz. I

7. Załączni nr 1 do umowy cz. I, II, III

8. Załącznik nr 2 do umowy cz. I

9. Wzór umowy cz. II

10. Załącznik nr 2 do umowy cz. II

11. Wzór umowy cz. III

12. Załącznik nr 2 do umowy cz. III

13.  SIWZ – kompletna

14. Pytania i odpowiedzi

15. Informacja z otwarcia ofert

16. Informacja o unieważnieniu postępowania