Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód przeciwko sprawcy stosującemu przemoc domową.

Stylizowane zdjęcie figurki Temidy, w tle godło RP

Prokurator Rejonowy Szczecin-Zachód skierował do Sądu Rejonowego  Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, akt oskarżenia przeciwko Julianowi K. podejrzanemu o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że od 2013 r. do 18 sierpnia 2017 r. w Policach znęcał się psychicznie nad swoją żoną, w ten sposób że będąc pod wpływem alkoholu wszczynał awantury podczas których m. in. wyzywał żonę słowami wulgarnymi, poniżał, groził zniszczeniem dobytku, pozbawieniem życia, a także stosował wobec niej przemoc fizyczną poprzez popychanie i naruszanie jej nietykalności cielesnej, tj. o przestępstwo z art. 207 § 1 kk.

Z ustaleń postępowania wynika, że podejrzany Julian K. przez dłuższy okres czasu stosował przemoc fizyczną oraz psychiczną wobec swojej żony. W toku postępowania zgromadzono materiał dowodowy, w tym między innymi przesłuchano w charakterze świadków pokrzywdzoną, a także inne osoby. Zeznania świadków i pozostałe zebrane dowody potwierdziły fakt znęcania się przez podejrzanego nad żoną.

Wobec podejrzanego Juliana K. na wniosek prokuratora – Sąd Rejonowy w Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie zastosował tymczasowy areszt. Ten środek zapobiegawczy był stosowany również w dniu kierowania aktu oskarżenia do sądu.

Podejrzany był w przeszłości karany sądownie. Za zarzucany obecnie podejrzanemu czyn z art. 207 § 1 kk grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.