Akt oskarżenia przeciwko sprawcy podejrzanemu o posiadanie znacznej ilości amfetaminy oraz kokainy – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście

Stylizowane zdjęcie figurki Temidy, w tle godło RP

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko Rolandowi Ch. podejrzanemu o to, że w dniu 15 września 2016 r. w Szczecinie, działając w warunkach recydywy, wbrew przepisom ustawy posiadał znaczną ilość substancji psychotropowej w postaci amfetaminy o łącznej wadze 42,26 grama oraz mieszaninę dwóch substancji w postaci amfetaminy i kokainy o łącznej wadze 6,24 grama, tj. przestępstwo z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 64 § 1 kk.

Jak wynika z ustaleń, funkcjonariusze Policji w wyniku dokonanego przeszukania w mieszkaniu podejrzanego ujawnili znaczne ilości amfetaminy o łącznej wadze przekraczającej 42 gramy, a ponadto mieszaninę amfetaminy i kokainy o wadze przekraczającej 6 gram. Podejrzany był w przeszłości karany za przestępstwa podobne i obecnie zarzucanego  mu czynu dopuścił się w warunkach recydywy. Podejrzany jest aresztowany do innej sprawy.

Za zarzucane podejrzanemu przestępstwo, na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii grozi kara pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat.