Akt oskarżenia przeciwko właścicielowi lombardu i członkom jego rodziny, którym zarzuca się popełnienie oszustw i udzielanie lichwiarskich pożyczek zabezpieczonych przewłaszczeniem nieruchomości – sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Stylizowane zdjęcie figurki Temidy, w tle godło RP

W dniu 13 listopada 2017 r. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie skierowała do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko 3 podejrzanym, którym zarzucono między innymi popełnienie przestępstw przeciwko mieniu znacznej wartości, polegających na udzieleniu lichwiarskich pożyczek, w związku z którymi dochodziło do przewłaszczenia na zabezpieczenie zamieszkiwanych przez pokrzywdzonych nieruchomości, tj. o czyny z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 304 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i inne.

Wiesławowi B., zarzucono popełnienie 37 przestępstw, Krystianowi B. zarzucono popełnienie 29 przestępstw, zaś Benedykcie B. zarzucono popełnienie 1 przestępstwa.

Akt oskarżenia dotyczy 46 osób pokrzywdzonych.

Jak ustalono podejrzany Wiesław B. w ramach prowadzonej działalności lombardowej wyzyskiwał przymusowe położenie pokrzywdzonych, nakładając na nich obowiązek świadczenia niewspółmiernego ze świadczeniem wzajemnym, poprzez uzyskiwanie  własności nieruchomości o wartości przekraczającej wartość udzielanych pożyczek.

Jednocześnie jak ustalono dochodziło do wprowadzenia kontrahentów w błąd co do znaczenia poszczególnych zapisów umownych oraz sposobu zabezpieczenia spłaty należności.

Dokonując przewłaszczeń w ustalonych okolicznościach, podejrzany zaniżał wartość poszczególnych nieruchomości, stanowiących zabezpieczenie udzielanych pokrzywdzonym pożyczek. W ten sposób Wiesław B. przestępczo wyrównywał rażącą dysproporcję pomiędzy rzeczywistą wysokością pożyczek, a wartością nieruchomości stanowiących ich zabezpieczenie.

W dacie skierowania aktu oskarżenia wobec Wiesława B. stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, zaś wobec Krystiana B. stosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju.

W ramach postępowania na poczet obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej pokrzywdzonym oraz na poczet grzywny, dokonano zabezpieczenia majątkowego na ogólną kwotę 1.750.400 złotych.

Za zarzucane podejrzanym przestępstwa, między innymi z art. 286 § 1 kk w zw. grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk, grozi kara od 6 miesięcy do 10 lat pozbawienia wolności.