PO VII WB 261.14.2017 na „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Szczecinie”

PO VII WB 261.14.2017  na  „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Szczecinie

1 . SIWZ

2. zał. 1 formularz ofertowy

2.1. zał. 1 formularz ofertowy

3. zał. 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

3.1. zał. 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

4. zał. 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków

4.1. zał. 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków

5. zał. 4 – wzór umowy cz. I

6. zał. 5 – wzór umowy cz. II

7. zał. 6 – opis wymagań technicznych sprzętu

7.1. zał. 6 – opis wymagań technicznych sprzętu

8. ogłoszenie

9. pytania i odpowiedzi 1

10. modyfikacja treści SIWZ

11. modyfikacja treści SIWZ

11.1. zał. 1 formularz ofertowy – po modyfikacji

11.2. zał. 4 – wzór umowy cz. I – po modyfikacji

informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty