PO VII WB 262.74.2017 na „Dostawę materiałów biurowych na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych”

PO VII WB 262.74.2017  na  „Dostawę materiałów biurowych na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych 

1. zaproszenie

2. zał. 1 – formularz ofertowy

2.1. zał. 1 – formularz ofertowy

3. zał. 2 – wykaz ilościowo-wartościowy

3.1. zał. 2 – wykaz ilościowo-wartościowy

4. zał. 3 – wzór umowy

4.1. wzór umowy – zał. 1

4.2. wzór umowy – zał. 2

5. zawiadomienie o wyborze oferty