PO VII WB 262.84.2017 na „Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynku użyteczności publicznej o powierzchni ok. 4 980 m2 oraz budynku garażowego o powierzchni ok. 109 m2”

PO VII WB 262.84.2017  na  „Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynku użyteczności publicznej o powierzchni ok. 4 980 m2 oraz budynku garażowego  o powierzchni ok. 109 m2 

1. Zaproszenie

2. zał. 1 – formularz oferty cenowej

3. zał. 2 – wzór umowy

4. zawiadomienie o wyborze oferty