PO VII WB 262.86.2017 Dostawa i montaż rolet wewnętrznych w budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6

PO VII WB 262.86.2017 Dostawa i montaż rolet wewnętrznych w budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6

1. Zaproszenie

2. zał. 1 – formularz oferty cenowej

3. wzór umowy rolety v

4. wzór umowy – zał 1

5. wzór umowy – zał 2

6. zawiadomienie o wyborze oferty