Tymczasowy areszt dla podejrzanego o czynną napaść na funkcjonariusza Policji – sprawa Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu.

Zdjęcie togi prokuratora oraz akt prokuratorskiego postępowania karnego

Dnia 31 października 2017 r. na wniosek Prokuratora Rejonowego w Świnoujściu, Sąd Rejonowy w Świnoujściu zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy wobec Oskara N., podejrzanego między innymi o dokonanie przestępstwa polegającego na czynnej napaści na funkcjonariusza Policji, tj. o czyny z art. 223 § 1 kk i inne.

Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu nadzoruje postępowanie przeciwko Oskarowi N. i Paulinie Sz., którzy podczas policyjnej interwencji zachowywali się agresywnie wobec policjantów.

Mężczyźnie zarzuca się, że w dniu 29 października 2017 r. w jednym z mieszkań w Świnoujściu dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariusza Policji, w ten sposób że stosując przemoc i używając noża usiłował zadać uderzenie w okolice szyi w celu zmuszenia funkcjonariusza Policji do zaniechania zatrzymania partnerki podejrzanego – Pauliny Sz., tj.  przestępstwo z art. 223 § 1 kk w zb. z art. 224 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

Jednocześnie podejrzana Paulina Sz. usłyszała zarzut dotyczący znieważenia w dniu 29 października 2017 r. wulgarnymi i obelżywymi słowami dwóch interweniujących funkcjonariuszy Policji oraz stosowania przemocy wobec obu funkcjonariuszy, między innymi poprzez kopanie ich po nogach, tj. o przestępstwo z art. 226 § 1 kk w zb. z art. 224 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

W związku z agresywnym zachowaniem para została zatrzymana przez Policję, a następnie na wniosek prokuratora Oskar N. został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Wobec podejrzanej Pauliny Sz. prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.

Za czyny zarzucane podejrzanemu Oskarowi N., w tym między innymi z art. 223 § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat , zaś Paulinie Sz. na podstawie art. 224 § 2 kk grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.