Akt oskarżenia przeciwko sprawcom podejrzanym o dokonanie szeregu wyłudzeń – sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie

W dniu 29 grudnia 2017 r. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie skierowała akt oskarżenia przeciwko trojgu podejrzanym o popełnienie szeregu wyłudzeń, na tle działalności prowadzonej przez jednego ze sprawców, który poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru wywiązania się z umów, doprowadził pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Umowy miały różny charakter, począwszy od rzekomego świadczenia usług windykacyjnych, pośredniczenia w zawieraniu umów, aż po zamiar udzielania pokrzywdzonym pożyczek.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko sprawcom podejrzanym o dokonanie szeregu wyłudzeń – sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie

Sprawcy kradzieży z włamaniem oraz paser zasiądą na ławie oskarżonych – sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie skierowała do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi L., Jackowi L., Dariuszowi L., Zdzisławowi D., Markowi K. oraz Piotrowi L., podejrzanym m. in. o to, że w nocy z 1 maja 2016 r. na 2 maja 2016 r. w Szczecinie na terenie Portu Rybackiego „Gryf”, działając wspólnie i w porozumieniu ze sobą, dokonali – po uprzednim pokonaniu zabezpieczeń poprzez przecięcie kłódki w drzwiach wejściowych do magazynu, a następnie wybicie otworów w ścianach tego obiektu oraz sąsiedniego magazynu, kradzieży z wnętrza tego obiektu papierosów różnych marek w łącznej kwocie 628.496,20 złotych, stanowiącej mienie znacznej wartości na szkodę jednej z podszczecińskich spółek, przy uwzględnieniu, iż udział Jacka L. sprowadzał się do przekazania, uzyskanych przy wykorzystaniu nadajnika GPS, założonego w samochodzie dostawczym marki Fiat, należącym do pokrzywdzonej spółki, informacji o czasie i trasach przejazdu, pozwalających na potwierdzenie adresu magazynu, w którym były przechowywane papierosy, a także obserwowania tego obiektu oraz terenu przyległego i uzgadnianiu sposobu pokonania zabezpieczeń, przewozu skradzionych przedmiotów oraz podziału środków pieniężnych z tytułu ich sprzedaży, tj. o czyn z art. 279 § 1 kk, i inne.

Ponadto akt oskarżenia obejmuje Jarosława G., podejrzanego o to, że w maju 2016 roku w okolicach Stargardu nabył pochodzące z przestępstwa kradzieży z włamaniem papierosy różnych marek, stanowiące mienie warte ponad 628.496,20 zł, tj. o czyn z art. 291 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk.

Czytaj dalej Sprawcy kradzieży z włamaniem oraz paser zasiądą na ławie oskarżonych – sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie

PO VII WB 262.110.2017 Wykonanie dokumentacji budowlanej remontu i przebudowy budynku Prokuratury Rejonowej w Kamieniu Pomorskim

1. Zaproszenie

2. Formularz oferty cenowej

3. Wzór umowy

3.1. załącznik nr 1 a do umowy wytyczne

3.1. załącznik nr 1 b do umowy przekrój

3.1. załącznik nr 1 b do umowy rzut parteru

3.1. załącznik nr 1 b do umowy rzut piwnicy

3.1. załącznik nr 1 b do umowy rzut poddasza

3.1. załącznik nr 1 b umowy rzut I piętra

3.1. załącznik nr 1 c do umowy program funkcjonalno-użytkowy

4. Pytania i odpowiedzi

Informacja o wyborze oferty

Akt oskarżenia przeciwko kierowcy znajdującemu się pod wpływem środków odurzających – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Środmieście.

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście skierowała do Sądu Rejonowego  Szczecin- Centrum akt oskarżenia przeciwko Danielowi L. podejrzanemu o dokonanie przestępstw polegających na tym, że :

I  w dniu 18 czerwca 2017 r. w Szczecinie na drodze publicznej tj. ul. Krzywoustego, kierował samochodem marki Audi A3 znajdując się pod wpływem substancji psychotropowej w postaci amfetaminy i wbrew orzeczonemu wyrokiem Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód zakazowi prowadzenia pojazdów mechanicznych, tj. o czyn z art. 178a § 4 kk, a ponadto :

II w dniu 18 czerwca 2017 r. w Szczecinie posiadał wbrew przepisom ustawy substancję psychotropową w postaci siarczanu amfetaminy o wadze 0,45 grama netto tj. o czyn z art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko kierowcy znajdującemu się pod wpływem środków odurzających – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Środmieście.

Tymczasowy areszt dla szóstego mężczyzny podejrzanego o napad rabunkowy i zabór mienia znacznej wartości na szkodę jednej ze spółek zajmujących się świadczeniem usług kurierskich – sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

W dniu 21 grudnia 2017 r. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec szóstego mężczyzny, podejrzanego m. in. o dokonanie napadu rabunkowego na szkodę jednej ze spółek zajmujących się świadczeniem usług kurierskich, tj. o czyn z art. 280 § 1 kk. w zb. z art. 191 § 1 kk. w zw. z art. 11 § 2 kk.

Czytaj dalej Tymczasowy areszt dla szóstego mężczyzny podejrzanego o napad rabunkowy i zabór mienia znacznej wartości na szkodę jednej ze spółek zajmujących się świadczeniem usług kurierskich – sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

PO IV WOS 1111.13.2017 Wyniki I etapu konkursu na staż urzędniczy (docelowe stanowisko analityk kryminalny) w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

W wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie pierwszego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy (docelowe stanowisko analityk kryminalny)
w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie,
komisja ustaliła następującą listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:

Czytaj dalej PO IV WOS 1111.13.2017 Wyniki I etapu konkursu na staż urzędniczy (docelowe stanowisko analityk kryminalny) w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

Akt oskarżenia przeciwko kierującej tramwajem, która spowodowała wypadek drogowy – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście.

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie, akt oskarżenia przeciwko Renacie S. podejrzanej o popełnienie  przestępstwa polegającego na tym, że w dniu 21 stycznia 2017 r. w Szczecinie kierując tramwajem marki Tatra umyślnie naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym nie zachowując szczególnej ostrożności i wjeżdżając na skrzyżowanie ulicy Kolumba z ulicą Dąbrowskiego przy nadawanym dla jej kierunku ruchu sygnale świetlnym czerwonym oraz poruszania się z prędkością około 60 km/h tj. wyższą od administracyjnie dozwolonej, w wyniku czego spowodowała nieumyślnie wypadek doprowadzając do zderzenia tramwaju z samochodem osobowym marki Opel Corsa w następstwie którego kierujący w/w samochodem doznał m. in. ciężkiego urazu zgniatającego tułowia po stronie lewej z wieloodłamowym złamaniem żeber po stronie lewej, pęknięciem aorty i urazu głowy, które to obrażenia spowodowały ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci długotrwałej choroby realnie zagrażającej życiu oraz ciężkiej choroby długotrwałej i kalectwa, tj. o przestępstwo z art. 177 § 2 kk.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko kierującej tramwajem, która spowodowała wypadek drogowy – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście.