PO VII WB 262.99.2017 Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby prokuratur okręgu szczecińskiego

PO VII WB 262.99.2017 Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby prokuratur okręgu szczecińskiego

1. Zaproszenie

2. Formularz oferty cenowej

3. Wzór umowy

4. Pytania i odpowiedzi

5. Formularz oferty cenowej modyfikacja

6. Wzór umowy modyfikacja

7. Pytania i odpowiedzi 2

8. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

PO IV WOS 1112.63.2017 kandydat do pracy na umowę o pracę na zastępstwo za pracownika ds. zamówień publicznych w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

Prokurator Okręgowy w Szczecinie poszukuje kandydata do pracy na umowę o pracę na zastępstwo za pracownika ds. zamówień publicznych w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

Czytaj dalej PO IV WOS 1112.63.2017 kandydat do pracy na umowę o pracę na zastępstwo za pracownika ds. zamówień publicznych w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

Akt oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej – sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie skierowała do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko 15 podejrzanym, którym zarzucono m.in. założenie, kierowanie oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która działała w 2013 r. Szczecinie i innych miejscach na terenie Polski oraz poza granicami kraju, w tym na terenie państw sąsiadujących.

Celem działania grupy było popełnianie przestępstw skarbowych polegających na dokonywaniu wewnątrzwspólnotowych nabyć oleju rzepakowego i asfaltu, a następnie wewnątrzwspólnotowej jego sprzedaży przy wykorzystaniu podstawionych podmiotów, firm „słupów”, tzw. znikających podatników.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej – sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

PO IV WOS 1111.16.2017 konkurs na staż urzędniczy (docelowe stanowisko inspektor ds. bhp i inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej) w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

Na podstawie z art. 3 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. 2017.246 j.t.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. 2014.400 j.t.),

Prokurator Okręgowy w Szczecinie ogłasza konkurs na staż urzędniczy (docelowe stanowisko inspektor ds. bhp i inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej) w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

Czytaj dalej PO IV WOS 1111.16.2017 konkurs na staż urzędniczy (docelowe stanowisko inspektor ds. bhp i inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej) w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie