PO IV WOS 1111.14.2017 ZAWIADOMIENIE O ZAKWALIFIKOWANIU KANDYDATA DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU NA STANOWISKO INSPEKTORA W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE

ZAWIADOMIENIE O ZAKWALIFIKOWANIU KANDYDATA
DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU NA STANOWISKO INSPEKTORA
W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE

W wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie konkursu dla kandydatów na stanowisko inspektora w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie komisja konkursowa ustaliła, że do drugiego etapu konkursu zakwalifikowana zostanie:

Czytaj dalej PO IV WOS 1111.14.2017 ZAWIADOMIENIE O ZAKWALIFIKOWANIU KANDYDATA DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU NA STANOWISKO INSPEKTORA W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE

Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o stosowanie przemocy w rodzinie i posiadanie narkotyków – sprawa Prokuratury Rejonowej w Myśliborzu

Prokuratura Rejonowa w Myśliborzu skierowała do Sądu Rejonowego w Myśliborzu akt oskarżenia przeciwko Grzegorzowi R., podejrzanemu o popełnienie przestępstw polegających między innymi na tym, że w okresie od 2015 r. do dnia 19 sierpnia 2017 r. w Dębnie znęcał się psychicznie i fizycznie nad partnerką w ten sposób, że wszczynał w domu awantury, w trakcie których wyzywał pokrzywdzoną słowami wulgarnymi i powszechnie uznanymi za obelżywe, wyganiał z domu, kopał nogami, uderzał rękami, szarpał, popychał, ciągnął za włosy groził pozbawieniem życia i uszkodzeniem ciała, a ponadto w nocy z 18/19 sierpnia 2017 r. uderzył pokrzywdzoną ręką w twarz powodując u niej obrażenia ciała w postaci sińca powieki górnej i okolicy podoczodołowej oka prawego, tj. o czyn z art. 207 § 1 kk. Podejrzanemu zarzucono ponadto, że w dniu 19 sierpnia 2017 r. w Dębnie, wbrew przepisom ustawy posiadał środek psychotropowy w postaci dwóch tabletek ecstasy o łącznej wadze 0,64 grama netto, zawierające w swoim składzie MDMA, tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o stosowanie przemocy w rodzinie i posiadanie narkotyków – sprawa Prokuratury Rejonowej w Myśliborzu