Tymczasowy areszt dla pięciu podejrzanych o napad rabunkowy i zabór mienia znacznej wartości na szkodę jednej ze spółek zajmujących się świadczeniem usług kurierskich – sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie

W dniu 16 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie uwzględnił wnioski prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec pięciu mężczyzn, podejrzanych o to, że w dniu 24 listopada 2017 r. w Szczecinie przy ul. Struga, po uprzednim grożeniu natychmiastowym użyciem przemocy przy jednoczesnym posłużeniu się przedmiotami przypominającym swoim wyglądem broń palną oraz stosowaniu przemocy w postaci siły fizycznej wobec części z pokrzywdzonych, dokonali zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci pieniędzy w łącznej kwocie 207.924,83 zł, czym działali na szkodę osób fizycznych oraz jednej ze spółek zajmujących się świadczeniem usług kurierskich,  tj. o czyn z art. 280 § 1 kk. w zb. z art. 191 § 1 kk. w zw. z art. 11 § 2 kk.

Czytaj dalej Tymczasowy areszt dla pięciu podejrzanych o napad rabunkowy i zabór mienia znacznej wartości na szkodę jednej ze spółek zajmujących się świadczeniem usług kurierskich – sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie