Tymczasowy areszt dla szóstego mężczyzny podejrzanego o napad rabunkowy i zabór mienia znacznej wartości na szkodę jednej ze spółek zajmujących się świadczeniem usług kurierskich – sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

W dniu 21 grudnia 2017 r. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec szóstego mężczyzny, podejrzanego m. in. o dokonanie napadu rabunkowego na szkodę jednej ze spółek zajmujących się świadczeniem usług kurierskich, tj. o czyn z art. 280 § 1 kk. w zb. z art. 191 § 1 kk. w zw. z art. 11 § 2 kk.

Czytaj dalej Tymczasowy areszt dla szóstego mężczyzny podejrzanego o napad rabunkowy i zabór mienia znacznej wartości na szkodę jednej ze spółek zajmujących się świadczeniem usług kurierskich – sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.