Akt oskarżenia przeciwko kierowcy znajdującemu się pod wpływem środków odurzających – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Środmieście.

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście skierowała do Sądu Rejonowego  Szczecin- Centrum akt oskarżenia przeciwko Danielowi L. podejrzanemu o dokonanie przestępstw polegających na tym, że :

I  w dniu 18 czerwca 2017 r. w Szczecinie na drodze publicznej tj. ul. Krzywoustego, kierował samochodem marki Audi A3 znajdując się pod wpływem substancji psychotropowej w postaci amfetaminy i wbrew orzeczonemu wyrokiem Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód zakazowi prowadzenia pojazdów mechanicznych, tj. o czyn z art. 178a § 4 kk, a ponadto :

II w dniu 18 czerwca 2017 r. w Szczecinie posiadał wbrew przepisom ustawy substancję psychotropową w postaci siarczanu amfetaminy o wadze 0,45 grama netto tj. o czyn z art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko kierowcy znajdującemu się pod wpływem środków odurzających – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Środmieście.