Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Gryficach przeciwko sprawcy stosującemu przemoc domową.

Stylizowane zdjęcie figurki Temidy, w tle godło RP

Prokurator Rejonowy w Gryficach skierował do Sądu Rejonowego w Gryficach, akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi M. podejrzanemu o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że od 1 stycznia 2017 r. do dnia 13 października 2017 r. w Trzebiatowie znęcał się fizycznie i psychicznie nad rodzicami, w ten sposób, że m. in. wszczynał bezpodstawne awantury, podczas których szarpał i popychał pokrzywdzonych, uderzał ich pięściami po ciele, rzucił w pokrzywdzonego popielniczką, a także groził rodzicom pozbawieniem życia i uszkodzeniem ciała a także wyzywał ich wulgarnymi słowami, niszczył przedmioty stanowiące wyposażenie mieszkania i zakłócał nocny spoczynek, tj. o przestępstwo z art. 207 § 1 kk.

Z ustaleń postępowania wynika, że podejrzany Krzysztof M. przez okres kilku miesięcy znęcał się nad swoimi rodzicami, wspólnie z którymi zamieszkiwał,  stosując wobec nich zarówno przemoc fizyczną jak i psychiczną.

W toku postępowania zgromadzono dowody, w tym między innymi przesłuchano w charakterze świadków pokrzywdzonych, a także inne osoby. Zeznania świadków i pozostałe zebrane dowody potwierdziły fakt znęcania się przez podejrzanego nad rodzicami.

Wobec podejrzanego Krzysztofa M. na wniosek prokuratora zastosowano tymczasowy areszt. Ten środek zapobiegawczy był stosowany również w dniu kierowania aktu oskarżenia do sądu.

Podejrzany był w przeszłości karany sądownie. Za zarzucany obecnie podejrzanemu czyn z art. 207 § 1 kk grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.