PO VII WB 262.99.2017 Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby prokuratur okręgu szczecińskiego

PO VII WB 262.99.2017 Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby prokuratur okręgu szczecińskiego

1. Zaproszenie

2. Formularz oferty cenowej

3. Wzór umowy

4. Pytania i odpowiedzi

5. Formularz oferty cenowej modyfikacja

6. Wzór umowy modyfikacja

7. Pytania i odpowiedzi 2

8. Zawiadomienie o wyborze oferty