Zakończono śledztwo w sprawie oddania śmiertelnego strzału przez funkcjonariusza Policji w sierpniu 2016 r. w dzielnicy Prawobrzeże – sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko sprawcy, któremu zarzucono to, że: w dniu 12 sierpnia 2016 r. w Szczecinie, będąc funkcjonariuszem Policji pełniącym służbę w Referacie Obsługi Zdarzeń Drogowych Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie,  nie dopełnił ciążących na nim obowiązków służbowych, czym działał na szkodę interesu publicznego w związku z zaniechaniem zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a następnie przekroczył przysługujące jemu uprawnienia wynikające z zapisów ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz przepisów wykonawczych do tego aktu prawnego, w ten sposób, że niezasadnie użył służbowej broni palnej wobec pokrzywdzonego, czym doprowadził do nieumyślnego spowodowania śmierci pokrzywdzonego, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk w zb. z art. 155 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

Czytaj dalej Zakończono śledztwo w sprawie oddania śmiertelnego strzału przez funkcjonariusza Policji w sierpniu 2016 r. w dzielnicy Prawobrzeże – sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.