Akt oskarżenia przeciwko lekarce, która wyłudziła refundację z Narodowego Funduszu Zdrowia – sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Stylizowane zdjęcie figurki Temidy, w tle godło RP

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie akt oskarżenia w sprawie dotyczącej wyłudzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia refundacji przez lekarza – stomatologa z tytułu świadczeń medycznych, które w rzeczywistości nie zostały udzielone pacjentom.  

Śledztwo w tej sprawie nadzorował Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, a prowadził Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Z dokonanych w toku śledztwa ustaleń wynika, że lekarka stomatolog prowadząca praktyki stomatologiczne w Szczecinie oraz w Siedlcach była związana umowami o refundację z Narodowym Funduszem Zdrowia z tytułu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej. Jak ustalono, w latach 2010-2014 podejrzana wyłudziła refundację z tytułu rzekomo udzielonych świadczeń związanych z wykonaniem usług stomatologicznych u 481 pacjentów,  u których w rzeczywistości usługi te nie zostały wykonane. Łączna kwota wyłudzonej w ten sposób refundacji wyniosła ponad 100.000 zł.

Od podejrzanej zabezpieczono mienie o wartości ponad 100.000 zł. na poczet obowiązku naprawienia szkód wyrządzonych przestępstwem oraz na poczet grożącej podejrzanej grzywny.

Podejrzanej m. in na podstawie art. 286 § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do  8 lat.