Akt oskarżenia przeciwko sprawcy podejrzanemu o posiadanie znacznej ilości amfetaminy i marihuany – sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Stylizowane zdjęcie figurki Temidy, w tle godło RP

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie skierowała do Sądu Rejonowego w Myśliborzu akt oskarżenia przeciwko Robertowi N. podejrzanemu o to, że w dniu 24 marca 2017 r. w mieszkaniu na terenie województwa zachodniopomorskiego, działając w warunkach recydywy wbrew przepisom ustawy posiadał znaczną ilość substancji psychotropowej w postaci amfetaminy o łącznej wadze 97,90 grama netto i środków odurzających w postaci marihuany o łącznej wadze 21,02 grama netto, czyniąc w ten sposób przygotowania do uczestniczenia w obrocie w/w znacznej ilości narkotyków, tj. przestępstwo z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zb. z art. 57 ust. 2 cytowanej ustawy i inne.

Jak wynika z ustaleń śledztwa, w dniu 24 marca 2017 r. funkcjonariusze Policji dokonali przeszukania w mieszkaniu podejrzanego, co do którego zachodziło uzasadnione podejrzenie, że może on posiadać narkotyki. W wyniku tych czynności ujawniono znaczne ilości substancji psychotropowej w postaci amfetaminy o łącznej wadze blisko 100 gram i środków odurzających w postaci marihuany o łącznej wadze przekraczającej 20 gram. W trakcie przeszukania jeden z funkcjonariuszy dostrzegł ukryty za regałem sznurek, do którego przywiązany był woreczek z zawartością amfetaminy.

Na wniosek prokuratora podejrzany został tymczasowo aresztowany. Ten środek zapobiegawczy był stosowany również w dniu kierowania aktu oskarżenia do Sądu.

Podejrzany był w przeszłości karany sądownie i obecnie zarzuconego czynu dopuścił się w warunkach recydywy.

 

Za zarzucane podejrzanemu przestępstwo popełnione w warunkach recydywy na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii grozi kara pozbawienia wolności od 1 roku do 15 lat.