Akt oskarżenia przeciwko sprawcy podejrzanemu o znęcanie się nad zwierzętami na terenie gospodarstwa w Nowogardzie – sprawa Prokuratury Rejonowej w Goleniowie.

Stylizowane zdjęcie figurki Temidy, w tle godło RP

Prokurator Rejonowy w Goleniowie skierował do Sądu Rejonowego w Goleniowie akt oskarżenia, przeciwko Ryszardowi S. podejrzanemu m. in . o to, że w okresie do dnia 21 kwietnia 2017 r. na terenie Nowogardu znęcał się ze szczególnym okrucieństwem nad 17 psami różnych ras, poprzez ich utrzymywanie w niewłaściwych warunkach bytowania, w stanie rażącego zaniedbania przetrzymując je w budach i kojcach zanieczyszczonych odchodami i padłymi zwierzętami, nieocieplonych, z nieszczelnym zadaszeniem, karmiąc padłym zwierzęciem, spleśniałym mięsem, a także doprowadzenie do ich odwodnienia, zarobaczenia i zakleszczenia, a nadto w stosunku do części psów niezapewnienia im opieki weterynaryjnej, co stanowiło świadome dopuszczenie do zadawania im bólu i cierpień m. in. w stosunku do psów zarażonych parwowirozą, dla których bez podjęcia odpowiedniego leczenia choroba ta jest śmiertelna, suki rasy terier, która miała złamaną tylną łapę, psa, który miał uszkodzoną żuchwę, a nadto znęcał się nad suką rasy amstaf, poprzez uwiązanie jej na zbyt ciasnym łańcuchu, w wyniku czego doszło do wrośnięcia łańcucha w skórę na szyi i nieudzielenia jej w związku z tymi obrażeniami opieki weterynaryjnej, tj. o przestępstwo z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Podejrzanemu zarzuca się ponadto znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad dwiema krowami oraz koniem o imieniu Huragan, którego zmuszał do przebywania w nienaturalnej pozycji poprzez przywiązanie jego nogi linką o długości ok. 40 cm. i przy pomocy kantara, utrudniając w ten sposób poruszanie się i powodując zbędny ból, a w konsekwencji doprowadzając do okaleczenia nadpięcia, tj. przestępstwo z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Dnia 21 kwietnia 2017 r. Prokuratura Rejonowa w Goleniowie została powiadomiona o ujawnieniu zaniedbanych i padniętych zwierząt na terenie gospodarstwa rolnego znajdującego się w Nowogardzie. Już wówczas prokurator niezwłocznie udał się na miejsce, gdzie przy udziale funkcjonariuszy Policji przeprowadził oględziny terenu posesji, na której ujawniono padłe zwierzęta. Ponadto na terenie gospodarstwa ujawniono zwierzęta domowe i hodowlane w szczególności  psy w różnym stanie zaniedbania oraz konia o imieniu Huragan. Zwierzęta te bezzwłocznie przekazano pod opiekę innych osób, w celu zapewnienia im godnych warunków bytowania.

Wobec podejrzanego na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Goleniowie zastosował tymczasowy areszt. Sąd Okręgowy w Szczecinie rozpoznając zażalenie podejrzanego na tą decyzję zastrzegł, że areszt ulegnie uchyleniu w przypadku wpłaty poręczenia majątkowego w wysokości 10.000 zł., które następnie zostało wpłacone.

Podejrzany nie był wcześniej karany sądownie.

Za zarzucane podejrzanemu czyny grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.