Zakończono śledztwo w sprawie oddania śmiertelnego strzału przez funkcjonariusza Policji w sierpniu 2016 r. w dzielnicy Prawobrzeże – sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Stylizowane zdjęcie figurki Temidy, w tle godło RP

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko sprawcy, któremu zarzucono to, że: w dniu 12 sierpnia 2016 r. w Szczecinie, będąc funkcjonariuszem Policji pełniącym służbę w Referacie Obsługi Zdarzeń Drogowych Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie,  nie dopełnił ciążących na nim obowiązków służbowych, czym działał na szkodę interesu publicznego w związku z zaniechaniem zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a następnie przekroczył przysługujące jemu uprawnienia wynikające z zapisów ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz przepisów wykonawczych do tego aktu prawnego, w ten sposób, że niezasadnie użył służbowej broni palnej wobec pokrzywdzonego, czym doprowadził do nieumyślnego spowodowania śmierci pokrzywdzonego, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk w zb. z art. 155 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

Wydział I Śledczy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie prowadził postępowanie w związku ze spowodowaniem śmierci pokrzywdzonego w wyniku użycia wobec niego broni palnej przez funkcjonariusza Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Jak wynika z dokonanych ustaleń w dniu 12 sierpnia 2016 r. podejrzany wraz z drugim funkcjonariuszem Policji został wyznaczony do pełnienia służby oraz patrolowania rejonu następujących ulic: Energetyków, Gdańskiej, Struga oraz al. Piastów i ul. Jagiellońskiej.

Śledztwo wykazało, że podejrzany z własnej inicjatywy i wbrew rozkazom przełożonego nie objął patrolowaniem ww. ulic, lecz podjął działania zmierzające do ustalenia tożsamości mężczyzny kierującego pojazdem marki Seat Ibiza – który dwa dni wcześniej odjechał z miejsca kontroli drogowej, przed jej zakończeniem. W tym celu udał się wraz z drugim funkcjonariuszem Policji, z którym pełnił służbę na ulicę Rymarską. Jednocześnie o fakcie tym nie powiadomił dyżurnego KMP w Szczecinie, do czego był zobowiązany.

W pewnym momencie podejrzany dostrzegł poszukiwany pojazd marki Seat i zdecydował o zatrzymaniu kierującego nim mężczyzny, który na widok Policji podjął ucieczkę. Jak ustalono, podczas pościgu kontynuowanego pieszo już bez udziału drugiego funkcjonariusza Policji, podejrzany użył służbowej broni palnej, czyniąc to wbrew obowiązującym przepisom i procedurom oraz przy braku należytej widoczności. W wyniku oddanego strzału podejrzany doprowadził do nieumyślnego pozbawienia życia pokrzywdzonego.

Za zarzucane przestępstwo m. in. na podstawie art. 155 kk podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Odnośnie drugiego funkcjonariusza Policji pełniącego wraz z ww. służbę w patrolu w dniu 12 sierpnia 2016 r, któremu zarzucono to, że będąc funkcjonariuszem Policji, pełniącym służbę w Referacie Obsługi Zdarzeń Drogowych Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, nie dopełnił ciążących na nim obowiązków służbowych, czym działał na szkodę interesu publicznego w związku z zaniechaniem zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk prokurator skierował wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania. Podejrzany ten przyznał się do popełnienia zarzucanego jemu przestępstwa, wyraził żal oraz złożył wniosek o warunkowe umorzenie wobec niego postępowania.