Tymczasowy areszt dla sprawcy podejrzanego o posiadanie i udzielanie narkotyków. Sprawa Prokuratury Rejonowej w Pyrzycach.

Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Pyrzycach, Sąd Rejonowy w Stargardzie zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy wobec mężczyzny podejrzanego o popełnienie przestępstw o charakterze narkotykowym.

 

 

Czytaj dalej Tymczasowy areszt dla sprawcy podejrzanego o posiadanie i udzielanie narkotyków. Sprawa Prokuratury Rejonowej w Pyrzycach.

PO IV WOS 1111.1.2018 Kandydat wybrany na staż urzędniczy (docelowe stanowisko inspektora ds. bhp inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej) w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

Kandydat wybrany na staż urzędniczy (docelowe stanowisko inspektora ds. bhp inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej) w Prokuraturze Okręgowe w Szczecinie

1. Lidia Giętko

Prokurator Okręgowy

Remigiusz Dobrowolski
Prokurator Prokuratury Regionalnej

Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód przeciwko sprawcom rozboju.

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko dwójce podejrzanych – Sebastianowi K. i Marcie M., którym zarzucono popełnienie przestępstwa polegającego m. in. na tym, że w dniu 19 września 2017 r. w Policach działając wspólnie i w porozumieniu, po uprzednim uderzaniu pokrzywdzonego pięścią w głowę, kopaniu i duszeniu – w wyniku czego spowodowali u pokrzywdzonego obrażenia ciała na okres nie przekraczający 7 dni – dokonali kradzieży okularów korekcyjnych i srebrnego łańcuszka o łącznej wartości 990 zł., a ponadto usiłowali dokonać kradzieży złotego sygnetu o wartości 1200 zł., lecz zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na brak możliwości jego zdjęcia z palca pokrzywdzonego, tj. o przestępstwo z art. 280 § 1 kk i inne.

Czytaj dalej Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód przeciwko sprawcom rozboju.

Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o przestępstwa narkotykowe – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód.

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko Danielowi M., podejrzanemu o popełnienie przestępstw polegających między innymi na tym, że w dniu 6 czerwca 2017 r. w Szczecinie posiadał wbrew przepisom ustawy znaczne ilości substancji psychotropowej w postaci amfetaminy o łącznej wadze netto 158,49 grama, tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Ponadto podejrzanemu zarzuca się, że w okresie do dnia 6 czerwca 2017 r. udzielał innym osobom amfetaminę, to jest o przestępstwa z art. 58 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i inne.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o przestępstwa narkotykowe – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód.

Szczeciński adwokat Michał S. skazany prawomocnym wyrokiem za „wyprowadzenie majątku” zabezpieczonego w toku śledztwa dotyczącego fałszowania testamentów. Sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

W dniu wczorajszym Sąd Okręgowy w Szczecinie wydał wyrok w sprawie szczecińskiego adwokata Michała S. oskarżonego o popełnienie przestępstwa z art. 300 § 2 kk w zw. z art. 21 § 2 kk.

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie w dniu 29 grudnia 2014 r. skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko Michałowi S., zarzucając jemu przestępstwo polegające na nabyciu od byłego szczecińskiego adwokata – Marka K. zajętej w ramach śledztwa prowadzonego przeciwko Markowi K. nieruchomości, w siedzibie której Marek K. prowadził swoją kancelarię, czym spowodował uszczuplenie roszczeń wierzyciela. Jest to przestępstwo z art. 300 § 2 kk w zw. z art. 21 § 2 kk.

Śledztwo wykazało, że przestępstwo to Michał S. popełnił działając wspólnie i w porozumieniu z byłym adwokatem Markiem K.

Czytaj dalej Szczeciński adwokat Michał S. skazany prawomocnym wyrokiem za „wyprowadzenie majątku” zabezpieczonego w toku śledztwa dotyczącego fałszowania testamentów. Sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód przeciwko sprawcy stosującemu przemoc domową.

Prokurator Rejonowy Szczecin Zachód skierował do Sądu Rejonowego  Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, akt oskarżenia przeciwko Pawłowi S.  podejrzanemu m. in. o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że od stycznia 2015 r. do sierpnia 2015 r., w jednej z podszczecińskich miejscowości znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją partnerką oraz jej małoletnim synem w ten sposób, że znajdując się pod wpływem alkoholu wszczynał bezpodstawne awantury, podczas których wyzywał pokrzywdzoną słowami uznanymi powszechnie za obelżywe, a także uderzał małoletniego pokrzywdzonego po głowie zaś pokrzywdzoną uderzał po całym ciele, popychał i ciągnął za włosy, zaś w dniu 20 sierpnia 2017 r. groził pokrzywdzonej pozbawieniem życia, a także popychał i uderzał, czym spowodował u niej obrażenia ciała m. in. nosa na okres nie przekraczający 7 dni,  tj. o przestępstwo z art. 207 § 1 kk w zw. z art. 157 § 2 kk i inne.

Czytaj dalej Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód przeciwko sprawcy stosującemu przemoc domową.

PO VII WB 262.32.2018 „Badanie instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów dla budynku Prokuratury Rejonowej w Gryfinie”.

PO VII WB 262.32.2018 „Badanie instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów dla budynku Prokuratury Rejonowej w Gryfinie”.

1. Zaproszenie

2. Formularz oferty cenowej

3.Wzór umowy