PO IV WOS 1111.1.2018 ZAWIADOMIENIE O ZAKWALIFIKOWANIU KANDYDATA DO TRZECIEGO ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY (DOCELOWE STANOWISKO INSPEKTORA DS. BHP I INSPEKTORA DS. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ) W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE

PO IV WOS 1111.1.2018 ZAWIADOMIENIE O ZAKWALIFIKOWANIU KANDYDATA DO TRZECIEGO ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY (DOCELOWE STANOWISKO INSPEKTORA DS. BHP I INSPEKTORA DS. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ) W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE

W wyniku przeprowadzonego drugiego etapu konkursu staż urzędniczy (docelowe stanowisko inspektora ds. bhp i inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej) w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie, Komisja konkursowa ustaliła, że do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowana zostanie pani Lidia Gietko.

Czytaj dalej PO IV WOS 1111.1.2018 ZAWIADOMIENIE O ZAKWALIFIKOWANIU KANDYDATA DO TRZECIEGO ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY (DOCELOWE STANOWISKO INSPEKTORA DS. BHP I INSPEKTORA DS. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ) W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE

PO IV WOS 1111.17.2017 ZAWIADOMIENIE O ZAKWALIFIKOWANIU KANDYDATA DO TRZECIEGO ETAPU KONKURSU NA STANOWISKO PEŁNOMOCNIKA DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE

ZAWIADOMIENIE O ZAKWALIFIKOWANIU KANDYDATA DO TRZECIEGO ETAPU KONKURSU NA STANOWISKO PEŁNOMOCNIKA DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE

Czytaj dalej PO IV WOS 1111.17.2017 ZAWIADOMIENIE O ZAKWALIFIKOWANIU KANDYDATA DO TRZECIEGO ETAPU KONKURSU NA STANOWISKO PEŁNOMOCNIKA DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE

W Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie rusza tzw. prokuratorskie Archiwum X

Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Szczecinie z dnia 26 stycznia 2018 r. w strukturze Prokuratury Okręgowej wyodrębniono nowy Dział ds. Cyberprzestępczości oraz Nowoczesnych Technologii Wykrywczych.

W skład ww. Działu wchodzić będą doświadczeni prokuratorzy, którzy dotychczas prowadzili lub nadzorowali najbardziej skomplikowane śledztwa w sprawach o zbrodnie lub ciężkie występki przeciwko życiu i zdrowiu, a także sprawy gospodarcze. Ich zadaniem będzie między innymi rozwikłanie niewyjaśnionych dotychczas spraw.

Czytaj dalej W Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie rusza tzw. prokuratorskie Archiwum X