Szczeciński adwokat Michał S. skazany prawomocnym wyrokiem za „wyprowadzenie majątku” zabezpieczonego w toku śledztwa dotyczącego fałszowania testamentów. Sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

W dniu wczorajszym Sąd Okręgowy w Szczecinie wydał wyrok w sprawie szczecińskiego adwokata Michała S. oskarżonego o popełnienie przestępstwa z art. 300 § 2 kk w zw. z art. 21 § 2 kk.

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie w dniu 29 grudnia 2014 r. skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko Michałowi S., zarzucając jemu przestępstwo polegające na nabyciu od byłego szczecińskiego adwokata – Marka K. zajętej w ramach śledztwa prowadzonego przeciwko Markowi K. nieruchomości, w siedzibie której Marek K. prowadził swoją kancelarię, czym spowodował uszczuplenie roszczeń wierzyciela. Jest to przestępstwo z art. 300 § 2 kk w zw. z art. 21 § 2 kk.

Śledztwo wykazało, że przestępstwo to Michał S. popełnił działając wspólnie i w porozumieniu z byłym adwokatem Markiem K.

Czytaj dalej Szczeciński adwokat Michał S. skazany prawomocnym wyrokiem za „wyprowadzenie majątku” zabezpieczonego w toku śledztwa dotyczącego fałszowania testamentów. Sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód przeciwko sprawcy stosującemu przemoc domową.

Prokurator Rejonowy Szczecin Zachód skierował do Sądu Rejonowego  Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, akt oskarżenia przeciwko Pawłowi S.  podejrzanemu m. in. o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że od stycznia 2015 r. do sierpnia 2015 r., w jednej z podszczecińskich miejscowości znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją partnerką oraz jej małoletnim synem w ten sposób, że znajdując się pod wpływem alkoholu wszczynał bezpodstawne awantury, podczas których wyzywał pokrzywdzoną słowami uznanymi powszechnie za obelżywe, a także uderzał małoletniego pokrzywdzonego po głowie zaś pokrzywdzoną uderzał po całym ciele, popychał i ciągnął za włosy, zaś w dniu 20 sierpnia 2017 r. groził pokrzywdzonej pozbawieniem życia, a także popychał i uderzał, czym spowodował u niej obrażenia ciała m. in. nosa na okres nie przekraczający 7 dni,  tj. o przestępstwo z art. 207 § 1 kk w zw. z art. 157 § 2 kk i inne.

Czytaj dalej Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód przeciwko sprawcy stosującemu przemoc domową.