Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o posiadanie i udzielanie narkotyków – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście w Szczecinie.

Stylizowane zdjęcie figurki Temidy, w tle godło RP

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście w Szczecinie skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko Dawidowi Sz. podejrzanemu o popełnienie m. in. przestępstwa polegającego na tym, że w dniu 15 listopada 2017 r. w jednym z mieszkań na terenie Szczecina działając wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii posiadał środek odurzający w postaci konopi innych niż włókniste zwany potocznie marihuaną o łącznej masie 8,05 grama netto oraz substancję psychotropową w postaci amfetaminy o łącznej masie 18,83 grama, tj. o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i inne.

Prokuratura Rejonowa Szczecin- Śródmieście nadzorowała śledztwo dotyczące przestępstw o charakterze narkotykowym. W toku prowadzonego postępowania w wyniku przeprowadzonego przez funkcjonariuszy Policji przeszukania, w mieszkaniu podejrzanego ujawniono  narkotyki w postaci marihuany o łącznej masie 8,05 grama netto oraz amfetaminy o łącznej masie 18,83 grama.

Ponadto śledztwo wykazało, że podejrzany działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej udzielał innym osobom narkotyki w postaci marihuany. W związku z powyższym usłyszał on również zarzut o przestępstwo z art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Podejrzany został zatrzymany przez Policję, a na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie. Środek ten był stosowany również w dniu skierowania aktu oskarżenia. Podejrzany był w przeszłości karany.

Za zarzucane podejrzanemu przestępstwa, między innymi z art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii grozi odpowiedzialność karna w postaci kary pozbawienia wolności od roku do 10 lat.