Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód przeciwko sprawcy stosującemu przemoc domową.

Prokurator Rejonowy Szczecin Zachód skierował do Sądu Rejonowego  Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, akt oskarżenia przeciwko Pawłowi S.  podejrzanemu m. in. o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że od stycznia 2015 r. do sierpnia 2015 r., w jednej z podszczecińskich miejscowości znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją partnerką oraz jej małoletnim synem w ten sposób, że znajdując się pod wpływem alkoholu wszczynał bezpodstawne awantury, podczas których wyzywał pokrzywdzoną słowami uznanymi powszechnie za obelżywe, a także uderzał małoletniego pokrzywdzonego po głowie zaś pokrzywdzoną uderzał po całym ciele, popychał i ciągnął za włosy, zaś w dniu 20 sierpnia 2017 r. groził pokrzywdzonej pozbawieniem życia, a także popychał i uderzał, czym spowodował u niej obrażenia ciała m. in. nosa na okres nie przekraczający 7 dni,  tj. o przestępstwo z art. 207 § 1 kk w zw. z art. 157 § 2 kk i inne.

Czytaj dalej Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód przeciwko sprawcy stosującemu przemoc domową.

PO VII WB 262.33.2018 „Wykonanie usługi introligatorskich na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych”.

PO VII WB 262.33.2018 „Wykonanie usługi introligatorskich na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych”.

1. Zaproszenie

2. Formularz oferty cenowej

3. Wzór umowy

4. Pytania i odpowiedzi

5. Pytania i odpowiedzi nr 2

6. Ogłoszenie o wyborze najk orzystniejszej oferty

PO VII WB 262.32.2018 „Badanie instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów dla budynku Prokuratury Rejonowej w Gryfinie”.

PO VII WB 262.32.2018 „Badanie instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów dla budynku Prokuratury Rejonowej w Gryfinie”.

1. Zaproszenie

2. Formularz oferty cenowej

3.Wzór umowy

4. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach 19-25 lutego 2018 r. wzorem lat ubiegłych obchodzony będzie „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Głównym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na uprawnienia osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W organizację „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Krajowej i Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, aktywnie włączyli się również prokuratorzy prokuratur okręgu szczecińskiego.

W siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6 oraz w prokuraturach rejonowych okręgu szczecińskiego prokuratorzy będą pełnili dyżury, w trakcie których pokrzywdzeni przestępstwem, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, będą mogli uzyskać wsparcie oraz informacje na temat przysługujących im uprawnień.

Czytaj dalej Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód przeciwko sprawcy stosującemu przemoc domową.

Prokurator Rejonowy Szczecin Zachód skierował do Sądu Rejonowego  Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, akt oskarżenia przeciwko Marcinowi J. podejrzanemu m. in. o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że od 28 września 2011 r. do 15 września 2017 r. działając w warunkach recydywy, w jednej z podszczecińskich miejscowości znęcał się fizycznie i psychicznie nad rodzicami poprzez w ten sposób, że znajdując się pod wpływem alkoholu wszczynał bezpodstawne awantury, podczas których wyzywał pokrzywdzonych słowami uznanymi powszechnie za obelżywe, a także szarpał ich i uderzał,  tj. o przestępstwo z art. 207 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk.

Czytaj dalej Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód przeciwko sprawcy stosującemu przemoc domową.

Akt oskarżenia przeciwko sprawcy wypadku drogowego z udziałem motocyklisty – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód.

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, akt oskarżenia przeciwko Jędrzejowi P., podejrzanemu o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w dniu 22  sierpnia 2017 r. w Tanowie na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 114 z ulicą Policką kierując samochodem marki Mercedes Benz nieumyślnie naruszył przepisy i zasady obowiązujące w ruchu drogowym, powodując wypadek drogowy w ten sposób, że wjeżdżając z drogi podporządkowanej tj. ul. Polickiej na drogę wojewódzką nr 114 nie zachował szczególnej ostrożności, nienależycie obserwował sytuację na drodze i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu pokrzywdzonemu kierującemu motocyklem marki Honda XL 650V, który w wyniku zdarzenia doznał obrażeń ciała m. in. w postaci złamania kostki przyśrodkowej i krawędzi przedniej kości piszczelowej lewej, a także stłuczenia nadgarstka prawego, które to obrażenia wywołały naruszenie czynności narządów ciała na okres trwający dłużej niż 7 dni, tj. o czyn z art. 177 § 1 kk.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko sprawcy wypadku drogowego z udziałem motocyklisty – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód.

Tymczasowy areszt dla sprawcy podejrzanego o posiadanie znacznych ilości narkotyków. Sprawa Prokuratury Rejonowej w Gryfinie.

Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Gryfinie, Sąd Rejonowy w Gryfinie zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy wobec mężczyzny podejrzanego m. in. o popełnienie przestępstw o charakterze narkotykowym.

Czytaj dalej Tymczasowy areszt dla sprawcy podejrzanego o posiadanie znacznych ilości narkotyków. Sprawa Prokuratury Rejonowej w Gryfinie.

PO IV WOS 1111.1.2018 ZAWIADOMIENIE O ZAKWALIFIKOWANIU KANDYDATA DO TRZECIEGO ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY (DOCELOWE STANOWISKO INSPEKTORA DS. BHP I INSPEKTORA DS. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ) W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE

PO IV WOS 1111.1.2018 ZAWIADOMIENIE O ZAKWALIFIKOWANIU KANDYDATA DO TRZECIEGO ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY (DOCELOWE STANOWISKO INSPEKTORA DS. BHP I INSPEKTORA DS. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ) W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE

W wyniku przeprowadzonego drugiego etapu konkursu staż urzędniczy (docelowe stanowisko inspektora ds. bhp i inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej) w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie, Komisja konkursowa ustaliła, że do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowana zostanie pani Lidia Gietko.

Czytaj dalej PO IV WOS 1111.1.2018 ZAWIADOMIENIE O ZAKWALIFIKOWANIU KANDYDATA DO TRZECIEGO ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY (DOCELOWE STANOWISKO INSPEKTORA DS. BHP I INSPEKTORA DS. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ) W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE

PO IV WOS 1111.17.2017 ZAWIADOMIENIE O ZAKWALIFIKOWANIU KANDYDATA DO TRZECIEGO ETAPU KONKURSU NA STANOWISKO PEŁNOMOCNIKA DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE

ZAWIADOMIENIE O ZAKWALIFIKOWANIU KANDYDATA DO TRZECIEGO ETAPU KONKURSU NA STANOWISKO PEŁNOMOCNIKA DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE

Czytaj dalej PO IV WOS 1111.17.2017 ZAWIADOMIENIE O ZAKWALIFIKOWANIU KANDYDATA DO TRZECIEGO ETAPU KONKURSU NA STANOWISKO PEŁNOMOCNIKA DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE