W Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie rusza tzw. prokuratorskie Archiwum X

Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Szczecinie z dnia 26 stycznia 2018 r. w strukturze Prokuratury Okręgowej wyodrębniono nowy Dział ds. Cyberprzestępczości oraz Nowoczesnych Technologii Wykrywczych.

W skład ww. Działu wchodzić będą doświadczeni prokuratorzy, którzy dotychczas prowadzili lub nadzorowali najbardziej skomplikowane śledztwa w sprawach o zbrodnie lub ciężkie występki przeciwko życiu i zdrowiu, a także sprawy gospodarcze. Ich zadaniem będzie między innymi rozwikłanie niewyjaśnionych dotychczas spraw.

Decyzja Prokuratora Okręgowego w Szczecinie o utworzeniu Działu ds.  Cyberprzestępczości oraz Nowoczesnych Technologii Wykrywczych to zupełnie nowa inicjatywa, mająca między innymi na celu ponowne przyjrzenie się niewyjaśnionym dotychczas sprawom, których przedmiotem są m.in. podejrzane zgony, wzbudzające wątpliwości samobójstwa czy niewyjaśnione zaginięcia osób. Zakończone sprawy budzące wątpliwości prokuratorów, zostaną poddane ponownej analizie oraz rekonstrukcji przebiegu wydarzeń. Dzięki ciągłemu rozwojowi techniki, w tym również w zakresie technologii i technik wykrywczych, a także badań i analiz kryminalnych, powrót do starych i nierozwiązanych spraw ma na celu – pomimo upływu czasu – doprowadzić do ich wyjaśnienia i ukarania sprawców zbrodni.

Ponadto zadaniem prokuratorów pracujących w nowo utworzonym Dziale będzie walka z cyberprzestępczością. Stworzenie wyspecjalizowanej kadry prokuratorów służyć ma koordynacji spraw o skomplikowane przestępstwa popełniane z wykorzystaniem Internetu, a także zaawansowanych technologii i systemów informatycznych.