Akt oskarżenia przeciwko kierowcy znajdującemu się pod wpływem środków odurzających – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo.

Prokurator Rejonowy Szczecin-Niebuszewo skierował do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum akt oskarżenia przeciwko Krystianowi N. podejrzanemu o to, że w dniu 25 listopada 2017 r. w Szczecinie na ul. Dubois, działając w warunkach recydywy, znajdując się pod wpływem środka odurzającego w postaci amfetaminy oraz kokainy, prowadził w ruchu lądowym samochód marki Volkswagen Passat, przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód oraz wbrew orzeczonemu przez ten Sąd zakazowi prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, tj. o czyn z art. 178a § 4 kk w zw. z art. 64 § 1 kk.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko kierowcy znajdującemu się pod wpływem środków odurzających – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo.