PO VII WB 261.3.2018 „Dostawa fabrycznie nowych, nie regenerowanych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących będących na wyposażeniu Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych”

PO VII WB 261.3.2018  „Dostawa fabrycznie nowych, nie regenerowanych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących będących na wyposażeniu Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych”

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. formularz ofertowy

4 – wykaz ilościowo-wartościowym

5. – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

6. – oświadczenie o spełnianiu warunków

7. Umowa

8. Informacja z jawnego otwarcia ofert

9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

 

 

Akt oskarżenia w sprawie wypadku drogowego –sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie.

Prokurator Rejonowy Szczecin-Zachód w Szczecinie  skierował do Sądu Rejonowego Szczecin- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie  akt oskarżenia w sprawie wypadku drogowego z udziałem rowerzysty.

Prokurator  zarzucił oskarżonemu, że w dniu 18 października 2017 r. kierując samochodem osobowym marki Opel Astra naruszył nieumyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, w ten sposób, że jadąc ulicą Ku Słońcu, wykonując manewr skrętu w lewo w kierunku bramy  głównej Cmentarza Centralnego,  nie ustąpił pierwszeństwa na wyznaczonym przejeździe kierującemu rowerem pokrzywdzonemu  i  zderzył się z nim, na skutek  czego rowerzysta doznał złamania kości ręki, to jest o czyn z art. 177 § 1 kk.

Czytaj dalej Akt oskarżenia w sprawie wypadku drogowego –sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie.